همکاری های بین الملل

اطلاعیه

اطلاعیه

* توجه همه دانشجویان و دانش آموختگان تمامی مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) دعوت شده اند

ادامه مطلب
ارسال فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداددرخشان) سایر دانشگاه های کشور

ارسال فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداددرخشان) سایر دانشگاه های کشور

اطلاعیه های پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ سایر دانشگاه‌ها ۱- دانشگاه مازندران ۲- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۳- دانشگاه ارومیه ۴- دانشگاه الزهراء ۵- دانشگاه بزرگمهر قائنات ۶- دانشگاه تخصصی فناورهای نوین آمل ۷- دانشگاه تفرش ۸- دانشگاه جامع انقلاب اسلامی ۹- دانشگاه حکیم سبزواری ۱۰- دانشگاه زنجان ۱۱- دانشگاه سمنان ۱۲- دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۴- دانشگاه صنعتی سهند ۱۵- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۶- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۷- دانشگاه فردوسی مشهد ۱۸- دانشگاه کردستان ۱۹- دانشگاه گیلان ۲۰- دانشگاه لرستان ۲۱- دانشگاه صنعتی شاهرود ۲۲- دانشگاه مراغه ۲۳- دانشگاه نیشابور ۲۴- دانشگاه هنر اصفهان ۲۵- مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین ۲۶- موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند ۲۷- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان ۲۸- دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه الزهراء

ادامه مطلب