کارشناسی ارشد

خدمات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

ترم اول: انتخاب واحد (توسط اداره آموزش) طبق تقویم دانشگاهی و گذراندن دروس

ترم دوم: انتخاب واحد طبق تقویم دانشگاهی (حداقل 8 و حداکثر 14 واحد)

- حذف و اضافه طبق تقویم دانشگاهی (یک درس حذف و یک درس اضافه یا یک درس را با یک درس دیگر جابه‌جا نماید)

- تعیین استاد راهنما و موضوع پایان‌نامه

دریافت فرم مربوطه از اداره آموزش و تکمیل آن قبل از شروع ترم سوم (فرم شماره 1)

ترم سوم: انتخاب واحد طبق تقویم دانشگاهی

- حذف و اضافه طبق تقویم دانشگاهی

- ارائه پروپوزال تأییدشده توسط استادان راهنما و مشاور به همراه گزارش پیشینه پژوهش از ایرانداک به مدیر گروه مربوطه جهت تعیین نماینده کمیته و نیز تصویب در جلسه شورای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده (دریافت فایل پروپوزال)

- برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال (پیش دفاع)،

- دریافت فرم هماهنگی جلسه پیش دفاع از اداره آموزش و تکمیل آن (فرم شماره 2)

- دریافت فرم صورت‌جلسه دفاع از پروپوزال از اداره آموزش قبل از شروع دفاع (فرم شماره 3)

-کسب اطلاع از ارسال تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی (کارشناسی) به دانشکده از اداره آموزش

ترم چهارم: انتخاب واحد طبق تقویم دانشگاهی

- حذف و اضافه طبق تقویم دانشگاهی

- دفاع از پایان‌نامه

مواردی که قبل از دفاع باید رعایت شود:

ارسال تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی به دانشکده

-گذراندن کلیه واحدهای درسی آموزشی طبق سرفصل مصوب رشته و میانگین کل حداقل 14 تعد

-پرداخت هزینه دروس پیش‌نیاز و ارائه پرینت مالی آن به اداره آموزش (دانشجویان دوره روزانه)

- ارائه پرینت تسویه‌حساب مالی به اداره آموزش (دانشجویان دوره شبانه)

-تحویل یک نسخه از پرینت پایان‌نامه با تأیید استادان راهنما و مشاور به اداره آموزش به کارشناس مربوطه برای ارسال به استاد داور پایان‌نامه جهت تائید و تعیین تاریخ دفاع

-تعیین تاریخ دفاع نهایی حداقل 15 روز بعد از ارسال پایان‌نامه به استاد داور

- چنانچه ازنظر آموزشی هیچ‌گونه منعی برای دفاع از پایان‌نامه وجود نداشته باشد، دانشجو فرم‌های مربوط (فرم شماره 4 و فرم شماره 5) به تعیین تاریخ دفاع را دریافت و پس از هماهنگی‌‎های لازم و تأیید استادان راهنما، مشاور و داور حداکثر 4 روز قبل از تاریخ دفاع به اداره آموزش تحویل دهد.

مواردی که در خصوص مقاله باید رعایت شود:

-ارائه اصل گواهی پذیرش چاپ مقاله به اداره آموزش

-دریافت فرم تأییدیه گواهی پذیرش مقاله از اداره آموزش جهت تعیین نوع مقاله و تأیید استاد راهنما و معاون آموزشی یا پژوهشی دانشکده (فرم شماره 6)

- دانشجو می‌تواند فقط در سنوات مجاز تحصیل (4 نیمسال) و حداکثر در نیمسال پنجم و حداکثر تا روز دفاع از امتیاز مقاله استفاده نماید و پس از روز دفاع، مقاله به‌هیچ‌وجه پذیرفته نخواهد شد.

الف) حذف اضطراری:

حذف یک درس به شرطی که تعداد واحد دانشجو در آن نیمسال کمتر از حدنصاب لازم (8 واحد) نشود با تأیید استاد درس ذی‌ربط، مدیر گروه و اداره آموزش دانشکده قبل از شروع امتحانات (فرم شماره 7)

ب) مشروطی:

دانشجویی که دو نیمسال تحصیل اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم است (معدل کمتر از 14).

پ) مرخصی تحصیلی:

دانشجو می‌تواند با احتساب سنوات تحصیل در مدت مجاز تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات دانشجو پیش از زمان حذف و اضافه طبق تقویم آموزشی دانشگاه و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده امکان‌پذیر است. (فرم شماره 8)

ت) تمدید سنوات تحصیلی:

- مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 4 نیمسال است. درصورتی‌که دانشجو در مدت مجاز دوره دانش‌آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد.

- افزایش سنوات تحصیلی اولین نیمسال بنا به تقاضای کتبی دانشجو (فرم شماره 9) و تأیید استادان راهنما و بارأی موافق شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برای دانشجویان دوره روزانه به‌صورت رایگان و برای سایر دوره‌ها (شبانه و شهریه پرداز) با پرداخت شهریه ثابت در صورت تمدید واحد پایان‌نامه است.

- افزایش سنوات تحصیلی دومین نیمسال بنا به تقاضای کتبی دانشجو (فرم شماره 10) و تأیید استادان راهنما و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده با پرداخت جریمه (حتی برای دانشجویان آموزش رایگان) خواهد بود. بدیهی است چنانچه دانشجو در این مدت دانش‌آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.

* به ازای گذراندن 8 تا 12 واحد دروس جبرانی و پیش‌نیاز، یک نیمسال به طول سنوات تحصیلی مجاز دانشجو افزوده می‌شود.

* چنانچه دانشجو نتواند در مدت چهار نیمسال تحصیلی پروپوزال خود را ارائه نماید مجاز به درخواست تمدید سنوات تحصیلی نمی‌باشد.

* دانشجویان مشمول جریمه تمدید سنوات (ترم ششم) قبل از دفاع نهایی ملزم به پرداخت آن می‌باشند. 

ث) فارغ التحصیلی:

دانشجویان ;کارشناسی ارشد حداکثر تا 2 ماه پس از فارغ‌التحصیلی برای انجام امور فارغ‌التحصیلی مهلت دارند. (فرم فارغ‌التحصیلی ارشد روزانه) و ( فرم فارغ‌التحصیلی ارشد شبانه) 

فرم دستیار تدریس: (دانلود فرم word) (دانلود فرم PDF)