ثبت نام دانشجویان

ثبت نام دانشجویان ترم دوم و بالاتر:

مقطع کارشناسی:

دانشجویان در سایت دانشگاه وارد سیستم آموزشی سما شده، گزینه انتخاب واحد را انتخاب می‌کنند و با توجه به سرفصل رشته و گرایش خود و با رعایت پیش نیاز دروس را انتخاب می‌نمایند.

نکات قابل توجه:

1- دروسی که توسط دانشجو هم نیاز شده باشند، در زمان حذف و اضافه توسط اداره آموزش حذف می‌شود.

2- دانشجویانی که معدل آنان کمتر از 12 (مشروط) شده باشند، نباید بیشتر از 14 واحد اخذ نمایند. 

3- دانشجویانی که معدل بالای 17 واحد داشته باشند، با اخذ مجوز از مدیرگروه تا سقف واحد را می‌توانند اخذ کنند.

4- دانشجویان باید دقت نمایند که دروس انتخاب واحد را با توجه به گرایش خود اخذ نمایند و در صورت عدم آگاهی به کارشناس مربوطه در اداره آموزش  مراجعه نمایند.

مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری:

1. تعداد واحدهای انتخابی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بین 14-8 واحد می‌باشد. یعنی نباید کمتر از 8 واحد و بیشتر از 14 واحد باشد و تعداد واحدهای انتخابی دانشجویان دکتری بین 10-6 واحد می‌باشد.

* تبصره: دروس پیش‌نیاز جزء تعداد واحدهای انتخابی محسوب می‌شود.

2. دانشجویان مشروط می‌توانند مانند سایر دانشجویان به همان میزان تعداد واحد اخذ نمایند.

3. از آنجا که دانشجویان برخی از رشته‌ها ملزم به هم‌نیاز کردن دروس می‌باشند و این امر توسط کارشناسان اداره آموزش صورت می‌گیرد. لذا دانشجویان برای هم‌نیازی باید به کارشناس ثبت نام (آقای دلبری) مراجعه نمایند.

4. دانشجویانی که پایان‌نامه یا رساله دارند تا زمانی که دفاع نهایی نکرده‌اند باید درس پایان‌نامه یا رساله را در هر ترم اخذ نمایند.

 حذف و اضافه (کارشناسی‌ارشد و دکتری):

 1- دانشجویان همانند انتخاب واحد در زمان اعلام شده از طریق سیستم آموزشی سما می‌توانند تنها دو درس را حذف یا اضافه نمایند و یا تغییر گروه دهند.

2- در صورتی که دانشجو درسی را بخواهد تغییر گروه بدهد به هیچ وجه نباید آن را حذف نماید بلکه باید گزینه تغییر گروه را انتخاب نماید.

3- اخذ پرینت انتخاب واحد بعد از اتمام حذف و اضافه برای تمامی دانشجویان الزامی است.

4- چنانچه دانشجویی در حذف و اضافه با مشکل مواجه بود، می‌تواند با در دست داشتن پرینت انتخاب واحد خود به کارشناس مربوطه در اداره آموزش  مراجعه نماید.

* نکته: دانشجویان دکتری حذف و اضافه ندارند.

حذف اضطراری:

حذف اضطراری فقط مختص دانشجویان کارشناسی می‌باشد.

1- زمان حذف اضطراری 3-2 هفته بعد از پایان حذف و اضافه می‌باشد و به مدت یک ماه است.

2- شهریه دروسی که در زمان حذف اضطراری حذف می شود، استرداد نمی‌گردد.