اخبار

اخبار و رویدادها

برنامه زمان‌بندي ثبت نام از پذيرفته‌شدگان مقطع کارشناسی سال ۹۹-۹۸

با عنایت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ مقطع کارشناسی از سوی سازمان سنجش؛ دستورالعمل و تقویم مراحل ثبت‌نام الکترونیکی، برنامه‌زمان‌بندی مراجعه حضوری تشکیل پرونده، لیست شماره‌های تماس و فرم مشخصات پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی به شرح ذیل اعلام گردید:

اطلاعیه دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸

معاونت آموزشی دانشگاه دستورالعمل، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی ۹۹-۹۸ را اعلام نمود .

اطلاعیه

استخدام بانک تجارت از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98به تفکیک ورودی و مقطع

فراخوان پنجم جذب نيروي امريه سربازي

جهت اطلاع از تمامی مراحل ثبت‌نام، ارزیابی و پیگیری به آدرس الکترونیکی www.ict.gov.ir وزارت ارتباطات و فناوری مراجعه نمایید.

زمان آزمون سامفاي دانشگاهي

معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در خارج از کشور

اطلاعیه ها

برنامه زمان‌بندي ثبت نام از پذيرفته‌شدگان مقطع کارشناسی سال ۹۹-۹۸

با عنایت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ مقطع کارشناسی از سوی سازمان سنجش؛ دستورالعمل و تقویم مراحل ثبت‌نام الکترونیکی، برنامه‌زمان‌بندی مراجعه حضوری تشکیل پرونده، لیست شماره‌های تماس و فرم مشخصات پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی به شرح ذیل اعلام گردید:

اطلاعیه دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸

معاونت آموزشی دانشگاه دستورالعمل، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی ۹۹-۹۸ را اعلام نمود .

اطلاعیه

استخدام بانک تجارت از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98به تفکیک ورودی و مقطع

فراخوان پنجم جذب نيروي امريه سربازي

جهت اطلاع از تمامی مراحل ثبت‌نام، ارزیابی و پیگیری به آدرس الکترونیکی www.ict.gov.ir وزارت ارتباطات و فناوری مراجعه نمایید.

زمان آزمون سامفاي دانشگاهي

معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در خارج از کشور

دسترسی