اخبار

اخبار و رویدادها

اسامی برگزیدگان جوایز بنیاد ملی نخبگان

"دستورالعمل فرایند اعطای کمک‌هزینه دستیاری به مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400-1399"

قابل توجه داوطلبين کارشناسي ارشد استعداد درخشان

قابل توجه داوطلبان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) سال 1401-1400 داوطلبین محترم جهت شرکت در مصاحبه روز چهارشنبه مورخ 99/11/01 در زمان تعیین شده توسط دانشکده به آدرس زیر مراجعه نمایید. آدرس: /http:// atu-meet.iranlms.org/public اتاق جلسه: گروه اقتصاد نظری نام کاربری: نام و نام خانوادگی پسورد: 753639

نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی

نظر به سیاست ارائه خدمات غیرحضوری به دانشجویان جهت پیشگیری از بیماری کرونا و لزوم ارسال مدارک پزشکی دانشجویان به صورت غیرحضوری به پزشک معتمد دانشگاه خواهشمند است جهت آگاهی دانشجویان از نحوه ارسال مدارک نسبت به درج فایل الصاقی در سامانه گلستان و سایت معاونت آموزشی اقدامات لازم مبذول فرمایید.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که امتحان همزمان دارند

اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که در امتحانات پایان‌ترم، دو امتحان هم‌زمان در یک ساعت دارند، می‌رساند جهت اطلاع فرم مربوطه از تاریخ 15/10/99 لغایت 30/10/99 به اداره آموزش (تماس تلفنی) جناب آقای علیایی داشته باشند. در غیر این صورت از امتحان هم‌زمان ممانعت به عمل می‌آید.

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی آموزشی استادان

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم (نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ،)به صورت اینترنتی می باشد. مقتضی است دانشجویان محترم از تاریخ 23/10/99 لغایت 03/11/99 با مراجعه به سیستم آموزشی دانشگاه )گلستان(، نسبت به تکمیل پرسشنامههای ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 اقدام نموده و پس از تکمیل فرمهای مزبور، یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود نسبت به دریافت برنامه امتحانی خود اقدام نمایند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی به اطلاع می رساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، جلسه مجازی با حضور آقای دکتر علی اصغر بانوئی مدیر محترم گروه و آقای دکتر علی نصیری اقدم در تاریخ یکشنبه 21 دی ماه ساعت 18 برگزار می گردد.حضور حداکثری شما دانشجویان در این جلسه و بیان مشکلات آموزشی به ویژه آموزش مجازی در شرایط کرونا به ارتقاء سطح کیفی آموزشی دانشکده کمک شایانی خواهد نمود.

اطلاعیه ها

اسامی برگزیدگان جوایز بنیاد ملی نخبگان

"دستورالعمل فرایند اعطای کمک‌هزینه دستیاری به مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400-1399"

قابل توجه داوطلبين کارشناسي ارشد استعداد درخشان

قابل توجه داوطلبان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) سال 1401-1400 داوطلبین محترم جهت شرکت در مصاحبه روز چهارشنبه مورخ 99/11/01 در زمان تعیین شده توسط دانشکده به آدرس زیر مراجعه نمایید. آدرس: /http:// atu-meet.iranlms.org/public اتاق جلسه: گروه اقتصاد نظری نام کاربری: نام و نام خانوادگی پسورد: 753639

نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی

نظر به سیاست ارائه خدمات غیرحضوری به دانشجویان جهت پیشگیری از بیماری کرونا و لزوم ارسال مدارک پزشکی دانشجویان به صورت غیرحضوری به پزشک معتمد دانشگاه خواهشمند است جهت آگاهی دانشجویان از نحوه ارسال مدارک نسبت به درج فایل الصاقی در سامانه گلستان و سایت معاونت آموزشی اقدامات لازم مبذول فرمایید.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که امتحان همزمان دارند

اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که در امتحانات پایان‌ترم، دو امتحان هم‌زمان در یک ساعت دارند، می‌رساند جهت اطلاع فرم مربوطه از تاریخ 15/10/99 لغایت 30/10/99 به اداره آموزش (تماس تلفنی) جناب آقای علیایی داشته باشند. در غیر این صورت از امتحان هم‌زمان ممانعت به عمل می‌آید.

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی آموزشی استادان

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم (نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ،)به صورت اینترنتی می باشد. مقتضی است دانشجویان محترم از تاریخ 23/10/99 لغایت 03/11/99 با مراجعه به سیستم آموزشی دانشگاه )گلستان(، نسبت به تکمیل پرسشنامههای ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 اقدام نموده و پس از تکمیل فرمهای مزبور، یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود نسبت به دریافت برنامه امتحانی خود اقدام نمایند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی به اطلاع می رساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، جلسه مجازی با حضور آقای دکتر علی اصغر بانوئی مدیر محترم گروه و آقای دکتر علی نصیری اقدم در تاریخ یکشنبه 21 دی ماه ساعت 18 برگزار می گردد.حضور حداکثری شما دانشجویان در این جلسه و بیان مشکلات آموزشی به ویژه آموزش مجازی در شرایط کرونا به ارتقاء سطح کیفی آموزشی دانشکده کمک شایانی خواهد نمود.