ریاست دانشکده

 

نام و نام‌خانوادگی: تیمور محمدی

مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی

ایمیل: mohammadi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88716520 

                                                                                                 ریاست دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی