نحوه تحویل پایان‌نامه

رعایت موارد ذیل برای تحویل پایان‌نامه الزامی می‌باشد

• لوح فشرده پایان‌نامه شامل:(فایل Word پایان‌نامه، فایل Pdf پایان‌نامه با فرمت dc، درج نام و نام خانوادگی و عنوان بر روی لوح فشرده)

• صورت‌جلسه دفاع با امضا داخل متن چاپی و فایل Pdf و Word

• منشور اخلاق پژوهش در نسخه چاپی و فایل Pdf و Word

• تعهدنامه اصالت پژوهش در نسخه چاپی با امضای دانشجو و فایل Pdf و Word

• تطابق فهرست مندرجات با متن

• درج شماره صفحه از آغاز فصل اول پایان‌نامه

• چکیده و کلیدواژه‌ها در نسخه چاپی و Word و Pdf به زبان فارسی

• چکیده و کلیدواژه‌ها در نسخه چاپی Word و Pdf به زبان انگلیسی

• صفحه عنوان و جلد فارسی و انگلیسی مطابق با ساختار نمونه موجود در سایت

• تطابق کامل نسخه چاپی Pdf و Word

• رنگ جلد سرمه‌ای برای رساله دکتری

• رنگ جلد زرشکی برای رساله کارشناسی ارشد

• تطابق شماره صفحه نسخه چاپی و فایل Pdf و Word پایان‌نامه

• فونت B Nazanin برای پایان‌نامه‌های نگارش شده به زبان فارسی

• فونت Times New Roman برای پایان‌نامه‌های نگارش شده به زبان لاتین

• فونت Traditional Arabic برای پایان‌نامه‌های نگارش شده به زبان عربی

• صفحه اول فایل Pdf و Word باید حاوی اطلاعات روی جلد باشد

 *** نکاتی که در مورد روی جلد و صفحه عنوان پایان‌نامه باید عیناً مطابق نمونه‌های موجود در وب‌سایت رعایت شود:

• درج آرم دانشگاه و نام دانشگاه و نام دانشکده

• درج مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، گرایش رشته

• درج عنوان پایان‌نامه

• درج نام و نام خانوادگی استاد (ان)، راهنما، استاد (ان) مشاور، استاد (ان) داور

• درج نام و نام خانوادگی دانشجو

• درج فصل دفاع، سال دفاع، ماه دفاع (لاتین)

***نکات خاص پایان‌نامه‌هایی که در آنها از برنامه‌های لاتکس و زی پرشین استفاده شده و باید رعایت شود.

• ارائه پوشه کامل این فایل‌های برنامه لاتکس و زی پرشین بر لوح فشرده پایان‌نامه 

***دانشجویان گرامی برای استفاده از تعهدنامه پایان نامه به لینک زیر مراجعه نمایند

https://library.atu.ac.ir/file/download/news/1645441288-.rar