معرفی کتابخانه و اهداف

کتاب­های موجود در کتابخانه

  • تعداد کتاب­های انگلیسی: 9200 عنوان کتاب؛
  • تعداد کتاب­های فارسی: 24826 عنوان کتاب؛

 

خدمات کتابخانه دانشکده اقتصاد

  •  کتابخانه دانشکده به (6گروه آموزشی) خدمت‌رسانی می‌کند.