معرفی کتابخانه و اهداف

معرفی کتابخانه و اهداف

کتاب­های موجود در کتابخانه

  •          تعداد کتاب­های انگلیسی: 5765 عنوان کتاب؛
  •           تعداد کتاب­های فارسی: 13922 عنوان کتاب؛

خدمات کتابخانه دانشکده اقتصاد

     کتابخانه دانشکده به (6گروه آموزشی) خدمت‌رسانی می‌کند.