دکتری

انتخاب واحد:

- سنوات مجاز دانشجویان دکتری از ورودی 95 و بالاتر 8 نیمسال و قبل از آن 9 نیمسال می‌باشد.

- تعداد واحدهای درسی دانشجویان دکتری 36 واحد می‌باشد که 18 واحد آموزشی و 18 واحد رساله می‌باشد که برخی رشته‌ها بنا به تشخیص گروه آموزشی نیاز به گذراندن پیش‌نیاز دارند که هر 6 واحد پیش‌نیاز یک نیمسال محسوب شده و به سنوات مجاز دانشجو اضافه می‌گردد.

- تعداد واحدهای انتخابی هر ترم بین 6 الی 10 واحد می‌باشد.

- حداقل نمره قبلی در هر درس 14 می‌باشد و معدل کل دانشجو باید بالاتر از 16 باشد.

- دانشجویان دکتری ملزم به ارائه مدرک زبان می‌باشند که برای ارائه تا پایان‌ترم سوم مهلت دارند.

امتحان جامع:

- در نیمسال چهارم امتحان جامع برگزار می‌گردد که حداقل نمره قبولی در هر درس 14 می‌باشد ولی میانگین کل باید بالای 16 باشد.

- هر دانشجو در 2 مرحله امتحان جامع حق حضور دارد و در صورت غیبت در هر مرحله یک نوبت برای او محسوب می‌گردد.

مرخصی تحصیلی:

- اگر دانشجو به‌صورت موقت قادر به تحصیل نباشد می‌تواند حداکثر تا قبل از حذف و اضافه تقاضای مرخصی نماید و با تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه از مرخصی با احتساب در سنوات استفاده نماید.

- در مواردی مانند زایمان، مأموریت، فوت بستگان درجه یک پس از انجام مراحل مربوطه از مرخصی بدون احتساب در سنوات استفاده نماید.

محروم از تحصیل:

درصورتی‌که دانشجو حتی یک‌ترم ترک تحصیل کند یا ثبت‌نام ننماید پرونده دانشجو پس از طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به‌عنوان محروم از تحصیل به دانشگاه ارسال می‌شود.

انصراف از تحصیل:

دانشجوی متقاضی انصراف باید درخواست خود را شخصاً به‌صورت کتبی به تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه دهد. دانشجو مجاز است فقط یک‌بار و تا دو ماه پس از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از پایان این مهلت حکم انصراف از تحصیل صادر و رابطه تحصیلی وی با دانشگاه قطع می‌گردد. دانشجوی انصرافی ملزم به انجام تسویه‌حساب با دانشگاه است و ارائه گواهی، ریزنمرات و یا دریافت مجوز برای شرکت مجدد در آزمون دانشگاه‌ها ملزم به تسویه‌حساب می‌باشد.

تمدید سنوات تحصیلی:

همان‌طور که گفته شد سنوات مجاز برای ورودی‌های 95 به بعد 8 ترم و ماقبل آن 9 ترم می‌باشد. همچنین درصورتی‌که تعدادهای پیش‌نیاز دانشجو بیش از 6 واحد باشد یک‌ترم به سنوات مجاز ایشان اضافه می‌گردد.

درصورتی‌که دانشجو در سنوات مجاز موفق به دفاع نهایی نگردد باید فرم تمدید سنوات (فرم شماره 10) را با نظارت اداره آموزش تکمیل و ارائه نماید.

اولین تمدید سنوات مشمول جریمه نمی‌شود ولی از دومین تمدید دانشجو جریمه می‌گردد که مبلغ آن بستگی به ورودی و دوره دانشجو دارد.

رساله دکتری:

ورودی سال 1393 و ماقبل:

تصویب پروپوزال

دانشجویان در مرحله اول باید فرم پیشنهاد استاد راهنما (فرم شماره الف) را پس از تکمیل و نوشتن 3 استاد هیأت علمی به ترتیب اولویت به مدیر گروه ارائه دهند. دانشجو می‌تواند یک یا دو استاد راهنما (به‌صورت مشترک) انتخاب نماید.

سپس دانشجو می‌تواند با تأیید استاد راهنما یک یا دو استاد مشاور را از بین اعضای هیأت علمی یا از بین متخصصان داخل و یا خارج از دانشگاه انتخاب نماید. آنگاه فرم پروپوزال (فرم پروپوزال ورودی 93 و ماقبل) را تکمیل و پس از امضای اساتید راهنما و مشاور تحویل مدیر گروه دهند.

در ضمن از سایت ایرانداک پیشینه پژوهش را تهیه و ضمیمه پروپوزال نمایند.

گروه آموزشی دو تن از اساتید را به‌عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی برای رساله دانشجو معرفی می‌کند و شورای آموزشی دانشکده یکی از اساتید را به‌عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی تأیید می‌کند. پس از تعیین نماینده تحصیلات تکمیلی دانشجو می‌تواند با هماهنگی اساتید جلسه دفاع از پروپوزال را برگزار نماید، صورت‌جلسه دفاع مقدماتی ارائه طرح پیشنهادی (فرم شماره 1) را به هنگام جلسه تکمیل و در صورت تغییر با پروپوزال جدید تحویل اداره آموزش دهد. فرم مربوطه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مطرح و پروپوزال دانشجو به تصویب می‌رسد.

پیش دفاع:

دانشجو پس از تکمیل رساله و ارائه حداقل یک مقاله علمی- پژوهشی می‌تواند نسبت به انجام پیش دفاع اقدام نماید.

نخست دانشجو فرم صدور مجوز برگزاری جلسه پیش دفاع (فرم شماره 2) را تکمیل می‌کند و به مدیر گروه تحویل می‌دهد. فرم مربوطه در جلسه گروه آموزشی مطرح‌شده و 2 داور داخلی و 2 داور خارجی معرفی می‌شوند که این فرم در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مطرح‌شده و یک داور داخلی و یک داور خارجی به تأیید می‌رسد که داور داخلی در جلسه پیش دفاع و هر دو داور در دفاع نهایی شرکت می‌کنند.

دانشجو فرم هماهنگی جلسه پیش دفاع (فرم شماره 3) را تکمیل و پس از امضای اساتید و رزرو سالن به اداره آموزش و به کارشناس مربوطه تحویل می‌دهد.

در روز پیش دفاع فرم صورت‌جلسه پیش دفاع رساله دکتری (فرم شماره 4) توسط کلیه اعضاء کمیته راهبری امضاشده و تحویل کارشناس آموزش می‌شود.

دفاع نهایی:

فاصله بین پیش دفاع و دفاع نهایی حداقل یک ماه می‌باشد.

لازمه دفاع نهایی آماده بودن مقاله دانشجو می‌باشد که یک مقاله علمی- پژوهشی چاپ‌شده یا دو مقاله پذیرش‌شده می‌باشد. نکته: نویسنده مسئول باید راهنما باشد.

ابتدا دانشجو فرم مجوز دفاع نهایی (فرم شماره 5) را تکمیل نموده که صفحه اول مقاله، گواهی چاپ یا پذیرش باید پیوست فرم شود و استاد راهنما باید روی مقاله قید کنند که این مقاله مستخرج از رساله است و امضا نمایند.

پس از تکمیل فرم و انجام تسویه‌حساب مالی (شامل شهریه و جریمه)، فرم مربوطه تحویل اداره آموزش می‌شود تا کارشناس اداره آموزش نسبت به صدور مجوز دفاع نهایی اقدامات لازم را انجام دهد.

پس از صدور مجوز دفاع از سوی معاونت دانشگاه فرم‌های مربوطه به دفاع نهایی به شرح زیر تکمیل می‌گردد.

فرم تعیین روز، تاریخ و رزرو سالن (فرم شماره 6) که تمامی اساتید می‌بایست آن را امضا نمایند.

در فرم شماره 7 اساتید راهنما و مشاور تأیید می‌کنند که رساله دانشجو برای آماده دفاع نهایی است.

در فرم شماره 8 دانشجو متعهد می‌گردد که حداکثر تا 3 ماه پس از دفاع نهایی نسبت به امور مربوط به فارغ‌التحصیلی اقدام نماید.

در فرم شماره 9 دانشجو باید اسامی مهمانان روز دفاع نهایی را اعلام نماید تا هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و فرم را به مسئول حراست دانشکده تحویل دهند.

دانشجو باید فرم‌های ذکرشده را به اداره آموزش تحویل داده و برای دفاع نهایی اقدام نماید. روز دفاع نهایی تاریخ فارغ‌التحصیلی دانشجو محسوب می‌گردد.

ورودی سال 1393 به بعد:

بر اساس شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی و پژوهشی مصوب دانشگاه، دانشجویان ورودی 93 و بالاتر موظف‌اند رساله دکتری خود را بر اساس این شیوه‌نامه که شامل 18 کار برگ به شرح زیر پیش ببرند.

کار برگ شماره 1- دانشجو درترم یک موظف است سه تن از استادان هیأت علمی دانشگاه را بنا به اولویت انتخاب و به گروه پیشنهاد کند. گروه با توجه به پیشنهاد دانشجو نسبت به نهایی کردن استاد راهنما اقدام می‌نماید. در ضمن دانشجو یک یا دو نفر از اعضای هیأت علمی را به‌عنوان استاد مشاور پیشنهاد و به تأیید راهنما می‌رساند.

کار برگ شماره 2- در این کار برگ موضوع رساله مطرح می‌شود که باید شامل بیان مسئله و دلایل انتخاب موضوع باشد که تا پایان نیمسال دوم تکمیل و پس از تأیید استاد راهنما به تصویب گروه آموزشی برسد.

کار برگ شماره 3- دانشجو موظف است موضوع رساله را در سایت ایرانداک بررسی و پیشینه پژوهش را پرینت گرفته و همراه کار برگ شماره 3 تحویل اداره آموزش نماید.

کار برگ شماره 4- دانشجو موظف است حداکثر تا پایان نیمسال پنجم پروپوزال خود را در کار برگ شماره 4 نوشته و پس از گرفتن امضای اساتید تحویل گروه آموزشی نماید.         (فایل ورد کاربرگ شماره 4)

گروه آموزشی دو تن از اعضای هیأت علمی را به‌عنوان استاد داور داخلی (نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده) معرفی می‌نماید که شورای تحصیلات تکمیلی یک نفر را به‌عنوان داور تأیید می‌کند.

گروه آموزشی

سپس دانشجو با هماهنگی اساتید مربوطه جلسه دفاع از پروپوزال برگزار می‌کند و صورت‌جلسه دفاع مقدماتی ارائه طرح پیشنهادی (فرم شماره 1) را به هنگام جلسه تکمیل و در صورت اصلاحات با پروپوزال جدید تحویل اداره آموزش می‌دهد و فرم مربوطه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مطرح و پروپوزال دانشجو به تصویب می‌رسد.

کار برگ شماره 5- دانشجو موظف است حداکثر تا پایان نیمسال ششم و هفتم دو گزارش از پیشرفت تدوین رساله تهیه و به‌صورت سمینار ارائه نماید و نتیجه را در کار برگ شماره 5 تنظیم و تحویل اداره آموزش دهد.

کار برگ شماره 6- پیش از برگزاری جلسه پیش دفاع باید رساله نگارش شده و مقالات پذیرفته‌شده/چاپ‌شده در کار برگ شماره 6 به تأیید اساتید راهنما و مشاور برسد. همچنین دانشجو فرم صدور مجوز برگزاری جلسه پیش دفاع (فرم شماره 2) را تکمیل و به مدیر گروه ارائه نماید تا در گروه آموزشی 2 نفر از اعضای هیأت علمی به‌عنوان داور داخلی و 2 استاد از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها به‌عنوان داور خارجی معرفی شود و سپس در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده یک داور داخلی و یک داور خارجی انتخاب شود.

کار برگ شماره 7- اطلاعات مربوط به مقالات باید در کار برگ شماره 7 پرشده و به تأیید اساتید راهنما و معاون پژوهشی برسد. دانشجو باید در نظر داشته باشد استاد راهنما به‌عنوان نویسنده مسئول قید شود.

کار برگ شماره 8- طی این کار برگ مراحل آموزشی و پژوهشی رساله دانشجو موردبررسی و به امضای معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشکده می‌رسد.

کار برگ شماره 9- دانشجو طی فرم شماره 3 با اساتید مربوطه که شامل اساتید راهنما، مشاور و داوران داخلی می‌باشد هماهنگی جهت برگزاری جلسه پیش دفاع را انجام می‌دهد و کار برگ شماره 9 به هنگام برگزاری جلسه پیش دفاع توسط داور داخلی (نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده) تکمیل می‌گردد.

کار برگ شماره 10- اگر اعضای کمیته راهبری در جلسه پیش دفاع رساله دانشجو را نیاز به اصلاحات بدانند اصلاحات را باید در کار برگ شماره 10 درج کنند که پس از انجام آن، اصلاحات باید به تأیید معاون پژوهشی دانشکده برسد.

کار برگ شماره 11- این کار برگ به انضمام رساله دانشجو در سه نسخه به داوران داخلی و داور خارجی تحویل داده‌شده و اساتید پس از بررسی نتیجه را به‌صورت محرمانه به اداره آموزش می‌فرستند.

دفاع نهایی:

دفاع نهایی برای این دانشجویان همانند ورودی‌های قبلی می‌باشد. (مراجعه شود به بخش * دفاع نهایی)

 کار برگ شماره 12 الی 17

کار برگ شماره 18- طی این کار برگ اساتید تأیید می‌کنند که دانشجو اصلاحات خواسته‌شده در جلسه دفاع نهایی را انجام داده است.

فارغ‌التحصیلی:

دانشجویان دکتری حداکثر تا 3 ماه پس از فارغ‌التحصیلی برای انجام امور فارغ‌التحصیلی مهلت دارند. تنها درصورتی‌که مقاله دانشجو پذیرش بوده باید پس از چاپ مقاله اقدام به این امر نماید. دانشجو طبق توضیحی که در صفحه اول فرم می‌باشد نسبت به تکمیل آن اقدام و سپس آن را به اداره آموزش تحویل می‌دهد. (فرم فارغ‌التحصیلی دکتری)

فرم دستیار تدریس: (دانلود فرم WORD) (دانلود فرم PDF)