آموزش

فراخوان پذیرش پسا دکترای سال ۱۴۰۱

فراخوان پذیرش پسا دکترای سال ۱۴۰۱

دانشگاه اصفهان از میان دانش آموختگان مقطع دکترا داخل یا خارج از کشور که علاقه مند به گذراندن دوره‌های پسا دکترا در زمینه‌های فایل پیوست، برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ باشند، پژوهشگر پسا دکترا می‌پذیرد. آخرین مهلت ارسال مدارک ۱۲/۰۵/۱۴۰۱ می‌باشد. از عالقه مندان دعوت می‌شود نسبت به ارسال مدارک از طریق وبگاه دانشگاه اصفهان، به آدرس زیر اقدام نمایند: https://ui.ac.ir/page-mainresearch/fa/۵۹/AdvEForm/Itm۸۰۵-۲۳۹۷۴

ادامه مطلب