ارسال فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداددرخشان) سایر دانشگاه های کشور

تعداد بازدید:۱۸۰
اطلاعیه های پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ سایر دانشگاه‌ها ۱- دانشگاه مازندران ۲- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۳- دانشگاه ارومیه ۴- دانشگاه الزهراء ۵- دانشگاه بزرگمهر قائنات ۶- دانشگاه تخصصی فناورهای نوین آمل ۷- دانشگاه تفرش ۸- دانشگاه جامع انقلاب اسلامی ۹- دانشگاه حکیم سبزواری ۱۰- دانشگاه زنجان ۱۱- دانشگاه سمنان ۱۲- دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۴- دانشگاه صنعتی سهند ۱۵- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۶- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۷- دانشگاه فردوسی مشهد ۱۸- دانشگاه کردستان ۱۹- دانشگاه گیلان ۲۰- دانشگاه لرستان ۲۱- دانشگاه صنعتی شاهرود ۲۲- دانشگاه مراغه ۲۳- دانشگاه نیشابور ۲۴- دانشگاه هنر اصفهان ۲۵- مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین ۲۶- موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند ۲۷- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان ۲۸- دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه الزهراء
ارسال فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداددرخشان) سایر دانشگاه های کشور

اطلاعیه های پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی‌ارشد    سال تحصیلی 1403-1402 سایر دانشگاه‌ها


1- دانشگاه مازندران
2- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
3-  دانشگاه ارومیه
4- دانشگاه الزهراء
5-  دانشگاه بزرگمهر قائنات
6- دانشگاه تخصصی فناورهای نوین آمل
7-  دانشگاه تفرش
8-  دانشگاه جامع انقلاب اسلامی
9- دانشگاه حکیم سبزواری
10- دانشگاه زنجان
11-   دانشگاه سمنان
12- دانشگاه سیستان و بلوچستان
13- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
14- دانشگاه صنعتی سهند
15- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
16-  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
17-   دانشگاه فردوسی مشهد
18-   دانشگاه کردستان
19- دانشگاه گیلان
20- دانشگاه لرستان
21- دانشگاه صنعتی شاهرود
22-  دانشگاه مراغه
23- دانشگاه نیشابور
24- دانشگاه هنر اصفهان
25- مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
26- موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
27- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
28- دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه الزهراء

 

دانلود نامه‌های ارسال دانشگاهها

 


( ۳ )