عدم تعلق خدمات رفاهی به دانشجویان مشمول تمدید سنوات آموزشی

۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۸:۴۱ کد : ۲۴۵۵۴ آموزش
تعداد بازدید:۸۲
عدم تعلق خدمات رفاهی به دانشجویان مشمول تمدید سنوات آموزشی