برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۳۷ کد : ۲۴۴۵۸ آموزش
تعداد بازدید:۱۸۸
برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲