ارسال فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه های کشور

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۵ کد : ۲۰۹۰۱ آموزش
تعداد بازدید:۴۸
ارسال فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه های کشور

به پیوست اطلاعیه‌های پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری سال تحصیلی 1403-1402 سایر دانشگاه‌ها 

1- نامه شماره33562 مورخ 1401/11/14 دانشگاه سمنان در مقطع تحصیلی دکتری

2- نامه شماره 14013/10/23928 مورخ 1401/11/25 دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی‌ارشد

3- نامه شماره 1401/24010 دک مورخ 1401/11/25 دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در مقطع کارشناسی‌ارشد

4- نامه شماره 4013/300/9883 مورخ 1401/11/25 دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقطع دکتری

5- نامه شماره 2/311/145 مورخ 1401/11/26 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

6-  نامه شماره 01/26821 مورخ 1401/11/30 دانشگاه خوارزمی

7- نامه شماره 1/3029 مورخ 1401/11/26 موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان