برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

۰۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۷:۴۳ کد : ۲۰۴۹۵ آموزش
تعداد بازدید:۲۲۱
برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱