برگزاری ادامه امتحانات مطابق تقویم دانشگاه

۲۸ دی ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۴ کد : ۲۰۴۶۵ آموزش
تعداد بازدید:۲۹
برگزاری ادامه امتحانات مطابق تقویم دانشگاه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ -کلیه مقاطع تحصیلی
برگزاری ادامه امتحانات مطابق تقویم دانشگاه

قابل توجه کلیه دانشجویان برگزاری امتحانات نیم‌سال اول سال تحصیلی 1402-1401 در کلیه مقاطع تحصیلی در روزهای سه‌شنبه مورخ 1401/10/27، چهارشنبه مورخ 1401/10/28 و شنبه مورخ 1401/11/01 مطابق تقویم دانشگاهی و برنامه‌ریزی قبلی به قوت خود باقی است و در ساعات و روزهای تعیین شده برگزار می‌گردد؛ در خصوص برگزاری امتحانات لغو شده هفته جاری، ضروری است موارد ذیل رعایت شود:

  • امتحانات لغو شده روز شنبه مورخ 1401/10/24 در روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 در همان ساعات تعیین شده برگزار می‌گردد.
  • امتحانات لغو شده روز یک‌شنبه مورخ 1401/10/25 در روز سه‌شنبه مورخ 1401/11/04 در همان ساعات تعیین شده برگزار می‌گردد.
  • امتحانات لغو شده روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 در روز چهارشنبه مورخ 141/11/05 در همان ساعات تعیین شده برگزار می‌گردد.

دکتر علی آدمی
معاون آموزشی دانشگاه


( ۱ )