دستورالعمل برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه

۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۳ کد : ۲۰۳۵۳ آموزش
تعداد بازدید:۵۰
دستورالعمل برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه