لینک مربوط به پرداخت هزینه کارت دانشجویی

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۴:۴۶ کد : ۱۹۲۰۴ آموزش
تعداد بازدید:۱۳۸
قابل توجه کلیه دانشجویان کارت جدید برای دانشجویان انتقالی یا تغییررشته‌ای و کارت المثنی در صورت مفقودی به شرح آدرس ذیل اعلام می‌شود؛ سامانه پاد به آدرس epay.atu.ac.ir
لینک مربوط به پرداخت هزینه کارت دانشجویی

 قابل توجه کلیه دانشجویان


لینک مربوط به پرداخت هزینه کارت دانشجویی کارت جدید برای دانشجویان انتقالی یا تغییررشته‌ای و کارت المثنی در صورت مفقودی به شرح آدرس ذیل اعلام می‌شود؛ 

سامانه پاد به آدرس epay.atu.ac.ir


نظر شما :