• همکاری های بین الملل


اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان در خصوص افزایش اعتبارهای اعطایی

اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان در خصوص افزایش اعتبارهای اعطایی به دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97

 جهت کسب اطلاعات بیشتر دانلود کنید

تاریخ درج خبر: 1398/02/04 - ساعت درج خبر: ٠٩:٥٠ - شماره خبر: ٨٦٠١ - تعداد بازدید: 375


خروج