تسهیلات بانک توسعه تعاون

تسهیلات ویژه دکتری بانک توسعه و تعاون

این تسهیلات هر سه ماه یک‌بار درترم تحصیلی تعلق می‌گیرد. چنانچه دانشجویان دکتری از تسهیلات ویژه دکتری استفاده نمایند دیگر نمی‌توانند از این تسهیلات تحصیلی استفاده نمایند.  

 رعایت ترتیب موارد ذیل در ارائه این تسهیلات الزامی است:

1. نداشتن بدهی دانشجو به صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در صورت داشتن بدهی تعیین تعیین تکلیف شود) 

 2. سپردن تعهد محضری ضامن دانشجو به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. چنانچه سقف تسهیلات بیش از 20 میلیون تومان شود، دو فقره تعهد لازم است. (شرایط تعهد محضری)

3. ثبت‌نام دانشجو در تارنمای صندوق رفاه دانشجویان به شرطی که تارنما از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده ارائه خدمات فوق باشد.

4- مراجعه به امور دانشجویی دانشکده جهت تائید دانشجو (اگر برای یک وام دانشجو تائید شده باشد دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست). 

5- افتتاح حساب بانکی به نام خود دانشجو در بانک تجارت و ارائه شماره‌حساب بانکی به مسئول امور دانشجویی دانشکده (اگر قبلاً شماره‌حساب به امور دانشجویی داده باشد دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست).

6- دریافت فرمهای مربوطه تسهیلات ویژه دکتری بانک توسعه و تعاون. (فرم شماره یک فقط یک مرحله تکمیل خواهد شد).

7- ارائه اصل مدارک بندهای 2-6 به امور دانشجویی دانشکده.