فرم تعهد محضری

 

تعهد محضری

 

* مراجعه حضوری دانشجو به همراه ضامن به دفاتر اسناد رسمی جهت سپردن تعهد به صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1. شرایط کسانی که می‌توانند ضامن دانشجو باشند از این پیوند قابل‌مشاهده می‌باشد: شرایط ضامن دانشجو

 2. اصل تعهد محضری را به همراه سایر مدارک در زمان ثبت‌نام تسهیلات به امور دانشجویی دانشکده ارائه نماید.

* فرم تعهد محضری را از اینجا دانلود کنید.