تسهیلات تحصیلی

تسهیلات تحصیلی

شرایط دریافت: این وام تنها به دانشجویان روزانه فقط یک‌بار در ترم تحصیلی تعلق می‌گیرد. چنانچه دانشجویان دکتری از تسهیلات ویژه دکتری استفاده نمایند دیگر نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

  •  رعایت ترتیب موارد ذیل در ارائه این تسهیلات الزامی است:

1- نداشتن بدهی دانشجو به صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در صورت داشتن بدهی تعیین تکلیف شود)

 2. سپردن تعهد محضری ضامن دانشجو به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شرایط تعهد محضری)

3. ثبت‌نام دانشجو در تارنمای صندوق رفاه دانشجویان به شرطی که تارنما از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده ارائه خدمات فوق باشد.

4. مراجعه به امور دانشجویی دانشکده جهت تائید دانشجو (اگر برای یک وام دانشجو تائید شده باشد دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست).

5. افتتاح حساب بانکی به نام خود دانشجو در بانک تجارت و ارائه شماره‌حساب بانکی به مسئول امور دانشجویی دانشکده (اگر قبلاً شماره حساب به امور دانشجویی داده باشد دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست).

6- ارائه اصل مدارک بندهای 2-5 به امور دانشجویی دانشکده.

* فرم مربوطه را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.