تسهیلات حج عمره

تسهیلات حج عمره

شرایط دریافت: این تسهیلات به دانشجویانی تعلق می‌گیرد که یا از طریق دانشگاه و یا از طریق ستاد عتبات عالیات وزارت علوم به حج مشرف شده باشند. چنانچه خود دانشجو به‌طور انفرادی به حج مشرف شود، این تسهیلات به وی تعلق نمی‌گیرد.

  •  رعایت ترتیب موارد ذیل در ارائه این تسهیلات الزامی است:

1. نداشتن بدهی دانشجو به صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در صورت داشتن بدهی با صندوق مربوطه تعیین تکلیف یا تسویه حساب شود)

 2. سپردن تعهد محضری ضامن دانشجو به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شرایط تعهد محضری)

3. ثبت‌نام دانشجو در تارنمای صندوق رفاه دانشجویان به شرطی که تارنما از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده ارائه خدمات فوق باشد.

4. مراجعه به امور دانشجویی دانشکده جهت تائید دانشجو

5. افتتاح حساب بانکی به نام خود دانشجو در بانک تجارت و ارائه شماره‌حساب بانکی به مسئول امور دانشجویی دانشکده.

6.   دریافت فرم مربوطه تسهیلات حج عمره.

7.  ارائه تصویر فیش واریزی هزینه حج، تائید و مهر معاونت فرهنگی دانشگاه، تصویر گذرنامه با مهر خروج از کشور.

8.  ارائه اصل مدارک بندهای 2-6-7 به امور دانشجویی دانشکده.