گزارشات با هم بخوانیم

گام اول جلسه کتابخوانی پیرامون گفتگو و نحوه ورود به مبحث کتابخوانی با حضور رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر طائی و رئیس محترم کتابخانه جناب آقای دکتر طالبلو ، پرسنل کتابخانه و دانشجویان علاقمند در محل کتابخانه در تاریخ ۹۷/۸/۱۳ برگزار شد. در ابتدا رئیس کتابخانه اهداف جلسات کتابخوانی را مطرح کردند. خانم مرودشتی از دانشجویان کارشناسی ارشد، مواردی را در رابطه با کارگاههای تقویت فن گفتگو و همچنین ارتباط آن با جلسات کتابخوانی بیان کردند و در ادامه رئیس کتابخانه مطالبی در خصوص کتاب و اثرات آن در زندگی فردی و اجتماعی مطرح کردند و از شرکت کنندگان خواستند آخرین کتابی را که خوانده اند بطور خلاصه معرفی کنند. در انتها کتاب مورد نظر برای مطالعه جلسه دوم طرح باهم بخوانیم با مشورت اعضا به نام “قمارباز اثر فئودور داستایوفسکی“ انتخاب شد. جلسه دوم پانزده روز  آینده در محل کتابخانه بر گزار خواهد شد و تاریخ دقیق جلسه اطلاع رسانی خواهد شد.


گام دوم جلسه با هم بخوانیم با حضور رئیس دانشکده جناب آقای دکتر طائی و رئیس کتابخانه جناب آقای دکتر طالبلو و دانشجویان علاقمند در تاریخ ۹۸/۸/۲۶ در محل کتابخانه برگزار شد. در این جلسه در ابتدا کتاب توسط یکی از دانشجویان بطور خلاصه معرفی شد و شرکت کنندگان نظرات و دیدگاههای خود را در مورد کتاب معرفی شده (قمارباز اثر فئودور داستایوفسکی) بیان کردند، در ادامه جناب آقای دکتر طائی جمع بندی کلی در رابطه با کتاب مطرح نمودند و در انتها طبق پیشنهاد جمع کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئیلو برای مطالعه و نقد گام سوم انتخاب شد.


گام سوم جلسه با هم بخوانیم با حضور رئیس دانشکده جناب آقای دکتر طائی  و دانشجویان علاقمند در تاریخ ۹۷/۹/۱۱ در محل کتابخانه برگزار شد. در این جلسه در ابتدا کتاب توسط یکی از دانشجویان بطور خلاصه معرفی شد و شرکت کنندگان نظرات و دیدگاههای خود را در مورد کتاب معرفی شده (کیمیاگر اثر پائولو کوئیلو) بیان کردند، در ادامه جناب آقای دکتر طائی جمع بندی کلی در رابطه با کتاب مطرح نمودند و در انتها طبق پیشنهاد جمع کتاب پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی برای مطالعه و نقد گام سوم انتخاب شد.