اطلاعیه برگزاری جلسات


 

" «اطلاعیه جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری  »"

بدینوسیله به اطلاع میرساند : آقای مرتضی عبادی دکتری رشته اقتصاد اسلامی دفاع نهایی رساله خود را تحت عنوان :

« سنجش و تحلیل و عملکرد شبکه بانکی ایران ( با تأکید بر نقش تحریم های بانکی )»

برگزار می‌نماید.

استاد راهنمای پایان نامه :‌ آقای دکتر سید محمدرضا سید نورانی

استاد مشاور پایان نامه :‌ آقای دکتر امراله امینی

اعضاء هیأت داوران :‌ آقای دکتر محمد تقی تقوی فرد

زمان : چهارشنبه 07/02/ 99

ساعت : 11/30

آدرس : atu-thesis.iranlms.org/public

مکان : اتاق دفاع رساله دکتری شماره 1

پسورد اعضای جلسه 878787

ساعت: 11:30

دانشجویان محترم دانشکده اعم از دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌توانند در جلسه فوق شرکت نمایند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تکمیلی