گزارش یازدهمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد

با عنوان "برنامه ریزی درشرایط پر فشار و نابسامان:بر مبنای الگو و نظریات دکترحسین عظیمی"
۰۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۱:۵۹ کد : ۲۵۷۹۳ پژوهش
تعداد بازدید:۷۹
گزارش یازدهمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد