نشست مشترک میان دانشکده اقتصاد و مرکز پژوهشهای مجلس

۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۲۸ کد : ۲۴۵۷۴ پژوهش
تعداد بازدید:۱۲۴
نشست مشترک میان دانشکده اقتصاد و مرکز پژوهشهای مجلس

به منظور عقد تفاهم نامة همکاری میان مرکز پژوهشهای مجلس و دانشکدة اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی پیش نشستی در تاریخ 16/11/1402 با حضور آقای دکترمحمدی رئیس دانشکدة اقتصاد و خانم دکتر عابدی معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و آقایان دکترحیدرپور،دکتربنی طبا،دکترخسروی و دکتربیگدلی نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس در اتاق ریاست دانشکدة اقتصاد برگزار شد. در این نشست میان دو طرف توافقاتی در زمینة برگزاری نشستهای مشترک، اجرای پروژه های پژوهشی، معرفی استادان به منظورتشکیل گروههای فعال تحقیقاتی، برگزاری دوره های حکمرانی مشترک برای دانشجویان و سایر ذینفعان حاصل شد. مقرر شد در نشست بعدی این توافقات در قالب تفاهم نامه مشترک نهایی و منعقد شود.