• خبر روز


فراخوان پنجم جذب نيروي امريه سربازي

فراخوان پنجم جذب نيروي امريه سربازي وزارت ارتباطات و فناوری

 

تاریخ درج خبر: 1398/06/03 - ساعت درج خبر: ١١:٥٧ - شماره خبر: ٩٤٧٢ - تعداد بازدید: 991


خروج