• همکاری های بین الملل


اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه اقتصاد اسلامی
به اطلاع می‌رساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی گروه آموزشی اقتصاد اسلامی جلسه مجازی با حضور آقای دکتر امینی مدیر گروه آموزشی اقتصاد انرژی و آقای دکتر علیزاده و دکتر مروی اعضای گروه در تاریخ دوشنبه ۱4 مهرماه ساعت ۱5 الی ۱7 برگزار مي‌گردد.
 ١٣:٢٤ - 1399/07/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه اقتصاد انرژی
به اطلاع می‌رساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی انرژی جلسه مجازی با حضور آقای دکتر قاسمی، مدیر گروه آموزشی اقتصاد انرژی و آقای دکتر آماده عضو گروه در تاریخ شنبه 14 مهرماه ساعت 16 الی 18 برگزار مي‌گردد.
 ١٣:١٥ - 1399/07/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی
به اطلاع می‌رساند به منظور بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی جلسه مجازی با حضور آقای دکتر توکلیان، مدیر گروه آموزشی اقتصاد بازرگای و آقای دکتر مجاهدی عضو گروه در تاریخ سه‌شنبه 8 مهرماه ساعت ۱۸ الی 20 برگزار مي‌گردد.
 ٠٨:٢٧ - 1399/07/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
آدرس کانال ارتباط گیری با دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی
آدرس کانال ارتباط گیری با دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی
با توجه به ایام کرونا و لزوم ارتباط‌گیری به صورت مجازی دانشجویان با دانشکده، آدرس کانال به نشانی t.me/pajoheshhieghtesad برای ارتباط‌گیری دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی می‌باشد
 ١١:٥٧ - 1399/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 93 به بعد
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 93 به بعد
به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی 93، 94، 95 و ... می‌رساند بر اساس کار برگ شماره 13 شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی-پژوهشی، نمره رساله دانشجویان از 18 محاسبه می‌گردد و 2 نمره باقی مانده به دو سمینار و یک مقاله
 ١٣:٤٣ - 1399/06/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>