• آموزش


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

 به نام خدا

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی آموزشی استادان

 دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان پایان ترم (نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸)، به صورت اینترنتی می باشد. مقتضی است دانشجویان محترم از تاریخ ۹۹/۰۳/۲۲ لغایت ۹۹/۰۴/۰۳ با مراجعه به سیستم آموزشی دانشگاه (سما)، نسبت به تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اقدام نموده و پس از تکمیل فرمهای مزبور، یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود نسبت به دریافت برنامه امتحانی خود اقدام نمایند.

                                                            مدیریت برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه    

تاریخ درج خبر: 1399/03/19 - ساعت درج خبر: ١٣:١٥ - شماره خبر: ١٢١٩٧ - تعداد بازدید: 291


خروج