• پژوهش


اطلاعيه برگزاري ترم تابستان دانشگاه خليج فارس

دانشگاه امام رضا(ع) در ترم تابستان 98-97 و اطلاعیه و لیست دورس پیوست مجری ترم تابستان خواهد بود

 

تاریخ درج خبر: 1398/03/01 - ساعت درج خبر: ٠٩:٥١ - شماره خبر: ٨٩٣٧ - تعداد بازدید: 401


خروج