• پژوهش


اطلاعيه برگزاري ترم تابستان 1398 دانشگاه امام رضا(ع)

دانشگاه امام رضا(ع) در ترم تابستان 98-97 و اطلاعیه و لیست دورس پیوست مجری ترم تابستان خواهد بود

 

تاریخ درج خبر: 1398/03/01 - ساعت درج خبر: ٠٩:٢٤ - شماره خبر: ٨٩٣٦ - تعداد بازدید: 732


خروج