• آموزش


آشنایی با کتابخانه دانشکده اقتصاد برای دانشجویان نو ورود

تور آشنایی با کتابخانه دانشکده اقتصاد برای دانشجویان نو ورود کلاس جناب آقای دکتر داوود دانش جعفری در تاریخ ۹۷/۶/۲۲در محل کتابخانه برگزار شد.

تاریخ درج خبر: 1397/07/23 - ساعت درج خبر: ١٠:٠٢ - شماره خبر: ٧١٠٠ - تعداد بازدید: 619


خروج