• آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی

آیین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی

مقدمه

این آیین‌نامه در راستای اجرای بند 7 و 8 قسمت ب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/5/18 که به تأسیس و حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی تصریح دارد؛ و با عنایت به راهبرد «سازماندهی و تقویت انجمن‌ها و جمعیت‌های علمی به منظور ایفای نقش مرجعیت علمی و ارتقای مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها و توسعه، ترویج و انتشار علم و فناوری» که در سند «نقشه جامع علمی کشور» مورد تأکید است؛ همچنین اقدامات 2 و 3 راهبرد ملی 2 از راهبرد کلان 2 «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» مصوب جلسه 248 مورخ 1391/7/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی، که به انجمن‌های علمی دانشجویی به مثابه ظرفیتی برای حضور نخبگان علمی تاکید دارد، تنظیم شده است. لذا به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌‌‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌مندی از توانمندی و خلاقیت دانشجویان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری؛ انجمن‌های علمی دانشجویی و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی حوزه‌های مختلف دانش با حمایت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی كشور طبق مفاد این آیین‌نامه تشكیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند. اهداف تأسیس و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی به شرح ذيل است:

1- ایجاد زمینه‌های مناسب برای شكوفایی استعدادها و بروز خلاقیت علمی دانشجویان و بهره‌گیری از توانمندی ایشان در تحقق و تقویت فضای علمی دانشگاه

2- افزایش مشاركت جمعی و داوطلبانه دانشجویان در فعالیت‌های علمی به منظور ترویج فرهنگ کارگروهی

3- تکمیل رسالت‌های دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصصِ توانمند با رویکرد فرصت‌دهی و اعتماد

4- تقویت و تحكیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش‌های مختلف جامعه و مجامع علمی ملی و بین‌المللی

بخش اول: كلیات ماده

ماده 1- تعاریف و اختصارات به كار رفته در این آیین‌نامه و ضمیمه آن (دستورالعمل اتحادیه‌ها) به شرح ذيل است:

1-1- انجمن: منظور انجمن علمی دانشجویی است. انجمن مجموعه‌ای متشكل از دانشجویان علاقه‌مند به مشاركت داوطلبانه در فعالیت‌های علمی در یک یا چند گروه آموزشی یا دانشكده‌ی دانشگاه است.

1-2- اتحادیه: منظور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی است. اتحادیه تشکیلات دانشجویی مستقل، غیرانتفاعی، بین دانشگاهی و متشکل از انجمن‌های علمی دانشجویی حوزه‌های علمی و تخصصی مرتبط است.

1-3- وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

1-4- دانشگاه: منظور کلیه دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

1-5- شورای حمايت و نظارت وزارت: منظور شورای حمايت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به منظور  سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها و برنامه‌های کلان، همچنین نظارت بر عملکرد انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و حمایت آن‌ها، در وزارت علوم تشکیل می‌شود.

1-6- كميته حمايت و نظارت دانشگاه: منظور كميته حمايت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه است که به منظور سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها و برنامه‌های کلان، همچنین نظارت بر عملکرد انجمن‌های علمی دانشجویی و حمایت آن‌ها، در هر دانشگاه تشكیل می‌شود.

 1-7- آیین‌نامه: منظور آیین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی (همین آیین‌نامه) است.

1-8- دستورالعمل اتحادیه‌ها: منظور دستورالعمل اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی است که به عنوان ضمیمه این آیین‌نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1-9- استاد مشاور: یکی از استادان گروه یا دانشکده مرتبط با موضوع فعالیت انجمن كه موظف به راهنمایی و هدایت شورای مرکزی انجمن مي باشد.

ماده 2- در هر دانشگاه متناظر با هر رشته یا گرایش دانشگاهی یك انجمن می‌تواند تشكیل شود.

تبصره- انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای می‌تواند طبق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل شود.

ماده 3- ضوابط و شرایط تأسیس و فعالیت اتحادیه‌ها در دستورالعمل اتحادیه‌ها تعیین می‌شود که به تصویب شورای حمايت و نظارت وزارت خواهد رسید. اتحادیه‌ها در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه و دستورالعمل اتحادیه‌ها تشکیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند. مفاد دستورالعمل اتحادیه‌ها نباید مغایر با این آیین‌نامه باشد.

ماده 4- اساسنامه انجمن مجموعه‌ای مکتوب است شامل اهداف، شرح وظایف، ارکان و تشکیلات، شرایط عضویت و کلیه مقررات اجرایی ویژه یک انجمن که در قالب ضوابط کلی این آیین‌نامه تنظیم شده و پس از طی مراحل قانونی به تصویب رسیده باشد. انجمن وفق اساسنامه خود عمل می‌کند و مفاد اساسنامه نباید مغایر با این آیین‌نامه باشد.

تبصره- تأیید یا رد اصلاحات اساسنامه انجمن بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کتباً موافقت یا مخالفت و دلایل مخالفت خود با اصلاحات اساسنامه را با استناد به این آيین‌نامه «حداکثر یک‌ماه پس از دریافت نامه اصلاحات اساسنامه»به انجمن مربوطه ابلاغ می‌نماید. عدم اظهارنظر در مهلت مقرر به منزله موافقت با اصلاحات اساسنامه است. از زمان تصویب اصلاحات اساسنامه، اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه پیشین انجمن خواهد شد.

ماده 5- عضو انجمن: هر دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته مرتبط با موضوع فعالیت انجمن می‌تواند مطابق این آیین‌نامه به عضویت انجمن درآید و در چارچوب اساسنامه انجمن به فعالیت بپردازد. حداقل تعداد اعضای انجمن 5 نفر می‌باشد.

تبصره- عضو انجمن موظف به مشارکت فعالانه در فعالیت‌ها و برنامه‌های انجمن است.

ماده 6- انجمن‌ها و اتحادیه‌ها‌ مجاز به هر گونه فعالیت علمی در تمامی عرصه‌های مرتبط با رشته و حوزه تخصصی آن انجمن یا اتحادیه در چارچوب این آیین‌نامه هستند.

تبصره- انجمن‌ها و اتحادیه‌ها صرفاً مجاز به فعالیت‌های علمی (غیر سیاسی، غیر حزبی و غیر صنفی) و حسب مورد مجاز به فعالیت‌هایی با ابعاد سیاسی و صنفی با رویكرد علمی و تخصصی می‌باشند. تشخیص موضوع حسب مورد با مرجع صدور مجوز است.

ماده 7- برخی از فعالیت‌های علمی شامل موارد زیر است:

7-1- فعالیت آموزشی (کارگاه‌ها، کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی علمی و تخصصی)

7-2- رویداد علمی (مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصی)

7-3- تولید و نشر محتوای علمی (نشریه، کتاب، صفحات مجازی، نرم‌افزار، فیلم، مولتی‌مدیا، تابلو یا برد، مدیای علمی و تخصصی)

7-4- فعالیت پژوهشی (تحقیق، مطالعه و پژوهش)

7-5- کارآفرینی (ترویج و حمایت از کارآفرینی)

7-6- خلاقیت علمی (اختراع، ابتکار، نوآوری، نوآفرینی)

7-7- گفت‌وگوی علمی و تخصصی (هم‌اندیشی، مباحثه، گفت‌وگو، كرسی آزاداندیشی، مناظره، بحث و تبادل نظر، سخنرانی، میزگرد، نقد و نظر، حلقه فکری)

7-8- ارتباطات و همکاری‌های علمی (جلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مجموعه‌های علمی، خدماتی، صنعتی، حرفه‌ای یا تخصصی ملی یا بین‌المللی و ارتباط با دانش آموختگان)

تبصره- انجمن‌ها و اتحادیه‌ها مجاز به اطلاع‌رسانی کلیه فعالیت‌های دارای مجوز خود هستند.

بخش دوم: اركان و تشكیلات انجمن

اركان انجمن‌ شامل مجمع، شورای مركزی و دبیر انجمن است.

ماده 8- مجمع انجمن متشکل از تمامی دانشجویان عضو انجمن، بالاترین رکن تصمیم‌گیری انجمن است. تبصره 1- جلسات مجمع انجمن که موضوع آن انتخاب یا استیضاح اعضای شورای مرکزی و یا اصلاح اساسنامه انجمن است با حضور حداقل دو سوم (3/2) کل اعضای انجمن رسمیت می‌یابد.

تبصره 2- جلسات مجمع انجمن که در موارد غیر از مفاد تبصره 1 برگزار می‌شود با حضور اکثریت نسبی اعضای انجمن رسمیت می‌یابد.

تبصره 3- مصوبات مجمع انجمن نیازمند آراء اکثریت حاضران در جلسه رسمی است.

ماده 9- اختیارات و وظایف مجمع انجمن

9-1- تصویب و اصلاح اساسنامه انجمن در چارچوب این آیین نامه

9-2- تصویب مقررات عضویت در انجمن

9-3- تعیین تعداد نفرات شورای مرکزی و انتخاب اعضای آن

9-4- نظارت بر حسن عملکرد اعضای شورای مرکزی

9-5- تصویب خط‌مشی‌های کلان انجمن

9-6- بررسی گزارش عملکرد شورای مرکزی انجمن و نظارت بر امور مالی انجمن

ماده 10- شورای مرکزی انجمن متشكل از 5، 7 یا 9 نفر است كه با انجام انتخابات از میان کاندیداهای شورای مرکزی برای مدت یك سال انتخاب می‌شوند.

تبصره‌- حق انتخاب اعضای شورای مرکزی می‌تواند به کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط با انجمن تفویض شود. مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص مجمع انجمن است.

ماده 11- عضویت افراد در شورای مركزی بنا به هریك از دلایل زیر ملغی خواهد شد:

11-1- عضویت در شورای مركزی دیگر تشكل‌های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی 11-2- محكومیت انضباطی منجر به توبیخ كتبی و درج در پرونده یا بالاتر

11-3- کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته

11-4- فراغت از تحصیل ماده

12- اختیارات و وظایف شورای مرکزی انجمن

12-1- عضوگیری از دانشجویان خلاق و علاقه‌مند به فعالیت‌های علمی‌ داوطلبانه و ایجاد انگیزه برای مشاركت در انجمن

12-2- برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا و هدایت فعالیت‌های انجمن در راستای خط‌مشی‌های کلان مصوب مجمع انجمن و پیگیری اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای برنامه‌ها

12-3- برقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمن‌های علمی دانشجویی، اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی و مجامع علمی و تخصصی ملی و بین‌المللی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن

12-4- برقراری ارتباط با نهادها و سازمان‌های خارج از دانشگاه برای انجام فعالیت‌های مشترك

12-5- برنامه‌ریزی و همكاری در اجرای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی

12-6- پیگیری تأیید اساسنامه مصوب مجمع انجمن

12-7- مشورت، همكاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هیأت علمی گروه آموزشی، همچنین متخصصان، دانش‌آموختگان دانشگاه در رشته‌های ذیربط و ادوار موفق انجمن

12-8- تشكیل كمیته‌های مختلف كاری با مشارکت اعضای انجمن و نظارت بر عملكرد آن‌ها

12-9- برگزاری منظم جلسات مجمع انجمن

12-10- حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن

12-11- برآورد و تأمین هزینه‌های مالی برنامه‌ها، همچنین تنظیم و ارائه گزارش مالی به مجمع انجمن و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

12-12- مستندسازی فعالیت‌ها و تهیه گزارش عملکرد انجمن

ماده 13- دبیر انجمن: شورای مرکزی انجمن یكی از اعضای خود را به عنوان دبیر انجمن انتخاب می‌كند. تبصره 1- دبیرانی كه در مقطع كارشناسی مشغول به تحصیل می باشند، باید سابقه عضویت حداقل یكسال در انجمن را داشته باشند.

تبصره 2- دبیر انجمن مسئولیت برگزاری و مدیریت جلسات شورای مرکزی انجمن و پیگیری اجرای مصوبات آن را دارد. همچنین دبیر نماینده و سخنگوی انجمن در کلیه مراجع ذیصلاح ذکر شده در این آیین‌نامه است.

بخش سوم: استاد مشاور انجمن

ماده 14- شورای مرکزی انجمن یکی از استادان گروه یا دانشکده مرتبط با موضوع فعالیت انجمن را به عنوان استاد مشاور انجمن به معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیشنهاد می‌کند. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پس از مشورت با شورای آموزشی گروه یا دانشکده و درصورت موافقت استاد مربوطه موظف به صدور حکم استاد مشاور انجمن برای مدت یک‌سال است.

تبصره- فعالیت‌های استاد مشاور انجمن براساس بندهای 3، 4 و 5 جدول شماره 1 ماده 1 «آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی» در ارتقاء ایشان درج و اعمال خواهد شد.

ماده 15- استاد مشاور انجمن موظف به راهنمایی و هدایت شورای مرکزی انجمن در كلیات برنامه‌ریزی فعالیت‌های انجمن، تسهیل ارتباط شورای مرکزی با رئیس و معاونان دانشکده و دانشگاه، استادان دانشکده و دانشگاه، افراد و دانش‌آموختگان موفق مشغول به کسب و کار در بیرون دانشگاه و حضور در جلسات مشترک با این افراد است.

تبصره- درصورتی كه استاد مشاور انجمن به دلایلی موفق به انجام وظایف فوق‌ نشود، شورای مرکزی انجمن می‌تواند یک بار در طول دوره مسئولیت، تقاضای لغو حکم استاد مشاور را داشته باشد و استاد دیگری را به معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیشنهاد نماید. تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است.

بخش چهارم: مجمع دانشگاه

ماده 16- مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه: مركب از نمایندگان کلیه انجمن‌های دانشگاه است که در این آیین‌نامه به اختصار «مجمع دانشگاه» نامیده می‌شود. در دانشگاه‌هایی كه حداقل 5 انجمن ثبت شده باشد، مجمع دانشگاه تشكیل می‌شود.

تبصره‌ 1- دانشكده‌هایی كه حداقل 3 انجمن داشته باشند می‌توانند مجمع دانشكده را تشكیل دهند كه وظایف مجمع دانشگاه در سطح دانشکده به آن تفویض می‌شود.

تبصره 2- نماینده انجمن در مجمع دانشگاه/دانشكده باید دبیر یا عضو شورای مرکزی انجمن باشد. انتخاب نماینده انجمن بر عهده شورای مرکزی انجمن است.

ماده 17- شورای اجرايی مجمع دانشگاه با انجام انتخابات از میان اعضای مجمع دانشگاه توسط ایشان برای مدت یك‌سال تشكیل می‌شود. سازوكار انتخابات در اساسنامه مجمع دانشگاه مشخص خواهد شد. شورای اجرايي موظف به برگزاری جلسات مجمع دانشگاه حسب ضرورت و یا درخواست اعضای مجمع دانشگاه و پیگیری و اجرای مصوبات آن است.

تبصره 1- مجمع دانشگاه حدود وظایف و اختیارات شورای اجرايي مجمع دانشگاه را مشخص می‌کند و می تواند بخشی یا تمام اختیارات و وظایف خود را به شورای اجرايی مجمع دانشگاه تفویض نماید.

تبصره 2- جلسات مجمع دانشگاه كه موضوع آن انتخاب شورای اجرایی مجمع دانشگاه و یا اصلاح اساسنامه است با حضور اكثریت نسبی نمایندگان انجمن‌های علمی دانشگاه رسمیت می‌یابد.

ماده 18- وظایف و اختیارات مجمع دانشگاه

18-1- پیشنهاد و تصویب طرح‌های مشترك و هماهنگی بین انجمن‌های دانشگاه به منظور اجرای برنامه‌های مشترک

18-2- انتخاب شورای اجرایی مجمع دانشگاه و نیز نمایندگان مجمع دانشگاه در كميته حمايت و نظارت دانشگاه

18-3- معرفی نماینده مجمع دانشگاه در هیأت اجرایی انتخابات انجمن‌های دانشگاه

18-4- تصویب اساسنامه مجمع دانشگاه و کلیات اساسنامه نمونه انجمن‌های دانشگاه در چارچوب این آیین‌نامه

18-5- رسیدگی به مسائل بین انجمن‌ها

18-6- تسهیل راه‌اندازی انجمن‌های کلیه رشته‌های دانشگاه و همچنین حوزه‌های تخصصی و بین‌رشته‌ای جدید و فعال‌سازی انجمن‌های غیرفعال

ماده 19- دبیر مجمع دانشگاه: شورای اجرايی مجمع دانشگاه یكی از اعضای خود را به عنوان دبیر مجمع دانشگاه انتخاب می‌نماید كه وفق اساسنامه مجمع دانشگاه فعالیت خواهد كرد.

تبصره- دبیر، مسئولیت برگزاری و مدیریت جلسات شورای اجرایی مجمع دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش مستمر به مجمع دانشگاه و نیز پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز انجمن‌ها و همچنین اخذ گزارش از نحوه هزینه كرد آن را دارد. همچنین دبیر نماینده و سخنگوی مجمع دانشگاه در کلیه مراجع ذیصلاح ذکر شده در این آیین‌نامه است.

ماده 20- دبیران مجمع دانشگاه‌ها و دبیران اتحادیه‌ها با هماهنگی اداره كل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت بررسی مسائل و مشكلات عمومی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، انتقال تجربیات، برنامه‌ریزی جهت طرح‌ها، برنامه‌ها و جشنواره‌های مشترك، راه‌اندازی اتحادیه‌های جدید و تقویت اتحادیه‌های موجود به صورت سالانه تشكیل جلسه خواهند داد.

بخش پنجم: ضوابط تأسیس و فعالیت انجمن‌ها

ماده 21- برای تأسیس انجمن در هر حوزه علمی و تخصصی اعم از رشته‌ای یا بین‌رشته‌ای، حداقل 5 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته‌های مرتبط با آن حوزه علمی، به عنوان هیأت موسس انجمن، تقاضای خود را به معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارائه خواهند داد. به پیوست تقاضای تأسیس، ارائه پیش‌نویس اساسنامه پیشنهادی ضروری است. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در صورت عدم فعالیت انجمنی در حوزه علمی پیشنهادی، پس از مشورت با دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی مرتبط‌، کتباً موافقت یا مخالفت و دلایل مخالفت خود با درخواست تأسیس را «حداکثر یک‌ماه پس از دریافت نامه» به دانشجویان متقاضی ابلاغ می‌نماید. عدم اظهارنظر در مهلت مقرر به منزله موافقت با تأسیس است.

تبصره- تایید یا رد اساسنامه پیشنهادی هیأت موسس با استناد به این آیین نامه، بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است. در صورت تایید اساسنامه و صدور مجوز فعالیت، هیئت مؤسس باید نسبت به فراخوان عضوگیری و برگزاری اولین مجمع انجمن به منظور برگزاری انتخابات اولین دوره شورای مرکزی «حداكثر 2 ماه پس از موافقت با تاسیس انجمن» اقدام نماید.

ماده 22- انتخابات کلیه انجمن‌ها در اسفندماه برگزار می‌شود. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه زمان دقیق برگزاری انتخابات را اعلام می‌کند.

ماده 23- یك ماه قبل از پایان مدت قانونی مسئولیت شورای مرکزی انجمن، هیأت اجرایی سه نفره انتخابات با ترکیب یک نماینده از اعضای شورای مرکزی (با شرط عدم داوطلبی)، یک نماینده از مجمع دانشگاه و یک نماینده از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شده و نسبت به برگزاری انتخابات دوره جدید اقدام و صورتجلسه را برای معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارسال خواهد کرد.

تبصره 1- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پس از تأیید انتخابات توسط هیأت اجرایی انتخابات، انجمن را در لیست انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه ثبت و به دانشكده اعلام خواهد كرد.

تبصره 2- چنان‌چه حداکثر یک‌ماه پس از پایان دوره یک‌ساله مسئولیت شورای مرکزی انجمن، انتخابات برگزار نشود، ادامه فعالیت انجمن منوط به طی مجدد فرایند تأسیس وفق ماده 21 این آیین‌نامه است.

تبصره‌ 3- در صورت داوطلب شدن تمام اعضای شورای مرکزی انجمن، شورا یكی از اعضای انجمن را به عنوان نماینده در هیأت اجرایی انتخاب می‌كند.

تبصره 4- مجمع دانشگاه با همکاری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در مواردی چون انحلال شورای مرکزی انجمن توسط كميته حمايت و نظارت دانشگاه یا از نصاب افتادن شورای مرکزی انجمن، مسئول برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای ظرف مدت 2 ماه به منظور تشکیل شورای مرکزی جدید برای باقیمانده دوره مسئولیت آن شورا است.

ماده 24- داوطلبان انتخابات شورای مرکزی انجمن باید واجد شرایط ذيل باشند:

الف‌- شرایط عمومی

1- اشتغال به تحصيل در رشته مربوط

2- عضویت در انجمن

3- عدم عضویت در شورای مركزی دیگر تشكل‌های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی

4- در مواردی که فرد دارای محكومیت انضباطی منجر به توبیخ كتبی و درج در پرونده یا بالاتر است، تشخیص صلاحیت داوطلبی بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

5- گذراندن حداقل یك نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع كاردانی، كارشناسی و دكترای عمومی.

6- عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته

ب‌- شرایط اختصاصی

1- معدل نیم‌سال گذشته داوطلب كمتر از میانگین معدل گروه در همان نیم‌سال و یا کمتر از 14 نباشد.

2- داشتن حداقل یك مقاله علمی چاپ شده در نشریات علمی ترویجی، علمی پژوهشی یا علمی مروری و نشریات علمی تخصصی مشروط به تأیید مدير گروه يا استاد مشاور انجمن

3- اجرا یا همكاری در اجرای یك طرح پژوهشی و ارائه تأییدیه از كارفرما یا مجری طرح

4- تألیف یا همكاری در تألیف یا ترجمه كتاب

5- همکاری و مشارکت در اختراع ثبت شده یا طرح کارآفرینی مورد تأیید مراجع ذیصلاح

تبصره - داوطلبان باید واجد همه بند‌های شرایط عمومی باشند اما داشتن حداقل یكی از شرایط اختصاصی کفایت می‌کند.

ماده 25- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، صلاحیت نامزدها را بر اساس ماده 24 این آیین‌نامه بررسی و اسامی نامزدهای واجد شرایط را به هیأت اجرایی انتخابات اعلام می‌کند.

تبصره- معاون فرهنگی و اجتماعی موظف است پیش از برگزاری انتخابات دلایل عدم صلاحیت را کتباً به داوطلبانی که واجد شرایط نبوده‌اند، در صورت درخواست ایشان، اعلام کند.

ماده 26- در صورت وجود هرگونه شكایت و یا اعتراض نسبت به عملکرد هیأت اجرایی انتخابات در كلیه مراحل انتخابات انجمن، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مرجع پیگیری است.

ماده 27- مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌ها، پس از تأیید استاد مشاور انجمن، در صورتی كه در سطح دانشكده برگزار ‌شود توسط معاون فرهنگی دانشكده (یا مسئول ذیربط) و در صورتی كه در سطح دانشگاه برگزار شود توسط معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پس از تأیید معاون فرهنگی دانشكده و در صورتی كه در سطح فرادانشگاهی (استانی، منطقه‌ای، ملی یا بین‌المللی) برگزار شود توسط كميته حمايت و نظارت دانشگاه پس از تأیید معاون فرهنگی دانشکده و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صادر می‌شود.

تبصره- درخواست مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های اتحادیه، می‌تواند از طریق انجمن‌ عضو اتحادیه به كميته حمايت و نظارت دانشگاه ارسال شود یا اتحادیه مستقیماً برای اخذ مجوز برگزاری با كميته حمايت و نظارت دانشگاه مکاتبه نماید. كميته حمايت و نظارت دانشگاه موظف است درخواست اتحادیه را بررسی و اعلام نظر کند.

ماده 28- میزان و نحوه حمایت مالی از طرح‌های مصوب انجمن‌ها به تشخیص مرجع صدور مجوز است.

ماده 29- در صورت تخلف شورای مرکزی انجمن‌ یا شورای اجرایی مجمع دانشگاه از اساسنامه خود و مجوزهای صادر شده، كميته حمايت و نظارت دانشگاه برای بار اول به شورای مرکزی انجمن یا شورای اجرایی مجمع دانشگاه حسب مورد تذكر شفاهی و در صورت تخلف برای بار دوم تذکر كتبی می‌دهد. در صورت تخلف برای بار سوم، دبیر انجمن یا دبیر مجمع دانشگاه حسب مورد به كميته حمايت و نظارت دانشگاه فراخوانده می‌شود تا در شورا دلایل اقدامات خود را توضیح دهد. در صورتی كه كميته حمايت و نظارت دانشگاه از توضیحات قانع نشود می‌تواند نسبت به توقف فعالیت، تعلیق مدت‌دار یا انحلال شورای مرکزی انجمن یا شورای اجرایی مجمع دانشگاه حسب مورد اقدام نماید.

تبصره- اعضای شورای مرکزی انجمن یا شورای اجرایی مجمع دانشگاه که منحل شده است، نمی‌توانند نامزد انتخابات آتی شوند. بخش ششم: شورای حمايت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌‌های انجمن‌های علمی دانشجویی

ماده 30 - شورای حمايت و نظارت وزارت با تركیب ذيل تشكیل می‌شود:

- معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (رئیس شورا)،

- معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم (یا نماینده تام الاختیار وی)،

- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم (یا نماینده تام‌الاختیار وی)،

- مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (دبیر شورا)،

- دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران،

- سه نفر از استادان مشاور یا افراد صاحب‌نظر در حوزه انجمن‌های علمی به انتخاب معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،

- دو تن از دبیران اتحادیه‌ها و يك نفر از دبیران مجمع دانشگاه‌ها به انتخاب ایشان،

تبصره - حكم اعضای انتخابی شورا توسط معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برای مدت یكسال صادر می‌شود.

ماده 31- وظایف شورای حمايت و نظارت وزارت

31-1- سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های اجرایی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های کشور در چارچوب سیاست توسعه علمی و قانون برنامه.

31-2- ارزیابی فعالیت‌ها و نظارت بر كميته‌هاي حمايت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها براساس گزارش‌های مستند و سایر روش‌ها.

31-3- اخذ تصمیم و ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین انجمن‌های علمی دانشجویی با انجمن‌های علمی استادان و پژوهشگران و انجمن‌های علمی متناظر یا مشابه آن در کشورهای دیگر.

31-4- تصویب دستورالعمل اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آن.

31-5- تفسیر این آیین‌نامه و دستورالعمل اتحادیه‌ها

ماده 32- كميته حمايت و نظارت دانشگاه با تركیب ذيل تشكیل می‌شود:

- رئیس دانشگاه (رئیس شورا)

- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (نایب رئیس شورا)

- معاون پژوهش و فناوري دانشگاه - مدیر مرتبط با فعالیت انجمن‌ها در دانشگاه (دبیر شورا)

- مدیر پژوهشی دانشگاه

- یك نفر از استادان مشاور انجمن‌های دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

- سه نماینده از مجمع دانشگاه به انتخاب ایشان

تبصره- حكم اعضای انتخابی شورا توسط رئیس دانشگاه برای مدت یك سال صادر می‌شود.

ماده 33- وظایف كميته حمايت و نظارت دانشگاه

33-1- تعیین خط مشی‌ اجرایی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه در چارچوب سیاست‌های علمی دانشگاه 33-2- ارزیابی فعالیت‌ها و نظارت بر حسن عملكرد انجمن‌های علمی در چارچوب این آیین‌نامه و رسیدگی به شكایات و تخلفات و حل اختلافات

33-3- بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی انجمن‌های علمی دانشجویی كه در سطح فرا دانشگاهی، ملی یا بین‌المللی برگزار می‌شود.

33-4- برنامه‌ریزی و هماهنگی مسائل بنیادی و مستمر انجمن‌های علمی دانشجویی اعم از تسهیل ارتباطات با دیگر نهادهای جامعه، جلب حمایت‌های مالی، تشویق و تقدیر از انجمن‌های علمی فعال، طرح‌های برگزیده

33-5- پیشنهاد و تصویب برنامه و بودجه سالانه انجمن‌های دانشگاه

33-6- برنامه‌ریزی به منظور تحقق سیاست‌های ابلاغی از جانب شورای حمايت و نظارت وزارت

33-7- صدور حكم توقف فعالیت، تعلیق و یا انحلال انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه

33-8- بررسی و صدور مجوز برنامه اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی كه درخواست اجرای برنامه در آن دانشگاه را دارند.

33-9- طراحی و تصویب سازوكار لازم، مناسب و شفاف برای چگونگی فعالیت‌های مالی انجمن‌های دانشگاه

ماده 34 - مرجع تجدید نظر در آراء معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، كميته حمايت و نظارت دانشگاه و مرجع تجدید نظر در آراء كميته حمايت و نظارت دانشگاه، شورای حمايت و نظارت وزارت است.

ماده 35- دبیرخانه شورای حمايت و نظارت وزارت در اداره کل فرهنگی و اجتماعی و دبیرخانه كميته حمايت و نظارت دانشگاه‌ در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مستقر خواهد بود.

ماده 36- در دانشکده‌ها و دانشگاه‌هایی که پست معاون فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد، رئیس دانشکده یا دانشگاه وظایف معاون فرهنگی در این آیین‌نامه را انجام خواهد داد و یا به یکی از معاونان یا مدیران مربوطه ارجاع می‌دهد.

تبصره1- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می‌تواند قسمتی از اختیارات خود در این آیین‌نامه را به معاون فرهنگی یا مقام ذیربط دانشکده تفویض نماید.

تبصره2- در این آیین نامه، ضوابط، وظایف و اختیاراتِ معاون فرهنگی و اجتماعی حسب مورد همان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است.

ماده 37- این آیین‌نامه در 37 ماده و 31 تبصره در تاریخ 1396/7/29 به تصویب سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ به دانشگاه‌ها لازم الاجرا است و جایگزین آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی مصوب 1387/9/18 خواهد شد.

                                                                        سیدضیاء هاشمی

                                                                          سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری