• کارکنان معاونت پژوهشی

دکتر علی فریدزاد
سمت : معاون پژوهشی دانشکده
شماره تلفن: 206

 


شکوفه صفری
سمت:مسئول دفتر معاون پژوهشی
شماره تماس: 203

 


لیلا صفی‌پور
سمت: کارشناس پژوهشی
شماره تماس داخلی: 326
 شماره تماس مستقیم: 88726388