• کارکنان معاونت آموزشی

دکتر حمیدرضا ارباب
سمت : معاون آموزشی دانشکده
شماره تلفن: 203

 

خانم شکوفه صفری
سمت : مسئول دفتر معاون آموزشی دانشکده
شماره تلفن: 203
خط مستقیم:88723165

 


خانم حمیرا سعادتی 
سمت : رئیس اداره آموزش
شماره تلفن: 222

 


خانم فاطمه خلیلی
سمت : کارشناس مقطع دکتری
شماره تلفن: 280

 


خانم حمیده شعبانی
سمت:کارشناس مقطع کارشناسی و مسئول واحد امتحانات 
شماره تماس: 281

 


خانم فاطمه غلامحسینی
سمت:کارشناس مقطع کارشناسی و ثبت‌نام مقطع کارشناسی
شماره تلفن: 262

 


خانم فاطمه قلی‌زاده
سمت:کارشناس مقطع ارشد و دکتری پژوهش محور
شماره تماس: 219

 


خانم زهرا رضایی
سمت:کارشناس امور اساتید 
شماره تماس: 372

 


خانم مریم احمدزاده
سمت : کارشناس مقطع ارشد دکتری (پردیس خودگردان)
شماره تلفن: 291

 


آقای یاسر دلبری
سمت:کارشناس ثبت‌نام مقطع ارشد و دکتری
شماره تماس: 233

 


خدیجه میزاپور
سمت : امور قراردادهای اساتید
شماره تلفن: 283