• برنامه امتحانی نیمسال جاری

‌برنامه امتحانات نيمسال اول 99-98 دوره كارشناسي ارشد، دكتري (دانشکده اقتصاد و پردیس خودگردان)

روز و تاریخ ساعت 10-8 ساعت 12:30-10:30 ساعت 16-14
شنبه 98/10/14

اقتصادسنجی 7 گروه
(دکتر پروین، دکتر طالب لو، دکتر خیابانی، دکتر نوراحمدی، دکتر آماده)

تجارت الکترونیکی (1) 2 گروه (دکتر ارباب)
* اقتصاد خرد پیشرفته (2) 2 گروه
(دکتر محمدی، امیدوار و نصیری اقدم)

اقتصاد اطلاعات 2 گروه
(دکتر تاری)

یکشنبه 98/10/15 اقتصاد محیط‌زیست (2) 2 گروه
(دکتر آماده، دکتر عابدی)
اقتصاد پولی
(دکتر شمس‌الدین حسنی)
*اقتصاد خرد پیشرفته (1) 2 گروه
(دکتر مزیکی، محمدی)
*سمینار اقتصاد ایران
(دکتر مؤمنی)
* سمینار اقتصادسنجی
(دکتر خیابانی)
دوشنبه 98/10/16 *اقتصاد مالی (1) (دکتر طالب لو)  _________

*اقتصاد بخش عمومی پیشرفته (1)
(دکتر نصیری اقدم)

سه‌شنبه 98/10/17

اقتصاد اسلامی (2)
(دکتر علیزاده)
اقتصاد خرد پیشرفته 2 گروه
(دکتر مزیکی، آقای جعفرزاده)

اقتصادسنجی کاربردی (دکتر محمدی)
زبان تخصصی (دکتر مروی)
*روش تحقیق با تأکید بر رساله 2 گروه
(دکتر علیزاده، دکتر ناظمان)
تجارت بین‌الملل و محیط‌زیست
دکتر دانشمند
چهارشنبه 98/10/18

برنامه‌ریزی اقتصادی (دکتر بانویی)
کارگاه اقتصاد محیط‌زیست 2 گروه
(دکتر آماده، دکتر عابدی)
*نظریه‌های پولی پیشرفته (2) (دکتر فقهی کاشانی)

اقتصاد خرد 9 گروه
دکتر میلانی، دکتر امیدوار، دکتر فریدزاد، دکتر نوراحمدی،
دکتر مروت، دکتر مروی، آقای رستم کلایی،
دکتر فقهی کاشانی

بیمه حمل‌ونقل بین‌المللی (دکتر مختاری)
* اقتصاد بخش عمومی پیشرفته (2) (دکتر نصیری اقدم)

شنبه 98/10/21

اقتصاد کلان پیشرفته 2 گروه
(دکتر مجاهدی، آقای دولت‌آبادی)

اقتصاد توسعه 2 گروه
(دکتر ستاریفر، دکتر امینی)
اقتصاد مالی (دکتر مروی)

بازاریابی اینترنتی 2 گروه
(دکتر رئیس صفری)
*اقتصاد کلان پیشرفته (2) (دکتر خورسندی)

یکشنبه 98/10/22 اقتصاد کلان 10 گروه دکتر جهانگرد، دکتر مهاجری، دکتر خورسندی، دکتر توکلیان، دکتر طاهرپور، دکتر دانش جعفری، دکتر علیزاده، دکتر مجاهدی، دکترمقدس آقای رستمکلایی مهندسی نرم‌افزار (دکتر متین فر) *اقتصاد کلان پیشرفته (1) 2 گروه (دکتر بهرامی) کارگاه اقتصادسنجی (دکتر محمدی)
دوشنبه 98/10/23 اقتصاد منطقه‌ای (دکتر بانویی، دکتر مهاجری) _________

اقتصاد انرژی (دکتر امامی میبدی)

سه‌شنبه 98/10/24

اقتصادسنجی (دکتر خورسندی) تجارت بین‌الملل (آقای جعفرزاده) * تئوری اقتصادسنجی (2) 2 گروه (دکتر محمدی، دکتر طالب لو)

کلیات فناوری اطلاعات 2 گروه (دکتر تیموری فعال، دکتر پرند) *اقتصاد بین‌الملل پیشرفته (1) (دکتر بهرامی، شاه‌حسینی) *اقتصاد ایران (2) (دکتر مؤمنی) اقتصاد توسعه و محیط‌زیست (دکتر جهاندیده)
چهارشنبه 98/10/25

اقتصاد ایران 3 گروه (دکتر ستاریفر، دکتر مؤمنی، دکتر سید نورانی) ابزارهای مالی اسلامی (دکتر عیسوی)
حقوق بیمه

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 2 گروه (دکتر خان دوزی، دکتر سید نورانی) اقتصاد انرژی و محیط‌زیست (دکتر عبدالرسول قاسمی)

مباحث پیشرفته در تجارت الکترونیکی (دکتر شمس‌الدین حسینی) *نظریه‌های پولی پیشرفته (1) 2 گروه (دکتر شاکری)

توجه:  * امتحانات دانشجويان دكتري  

‌مقطع کارشناسی‌

روز و تاریخ ساعت 10-8 ساعت 12:30-10:30 ساعت 16-14
شنبه 98/10/14

نظامهاي اقتصادي2گ
کلیات علم اقتصاد7گ

پول وبانكداري3گ
اقتصاد كلان1 6گ

نظامهاي اقتصادي صدر اسلام 3گ

یکشنبه 98/10/15 اقتصاد كلان 22گ
روشهای مقداری در بازرگانی
ریاضیات 2
ریاضیات 2 برای اقتصاد2گ
بودجه
اقتصاد ریاضی
اصول بازاریابی
اندیشه اسلامی 1 6گ
اقتصاد صنعتی
دوشنبه 98/10/16 ماليه بين الملل2گ
ریاضیات 51 گ
ریاضیات 1برای اقتصاد
ریاضیات پیش دانشگاهی2
زبان خارجي 2 3گ
زبان انگلیسی تخصصی4گ

مدیریت تولید

سه‌شنبه 98/10/17

انقلاب اسلامی وریشه‌های آن2گ
اقتصاد مدیریت3گ

آمار1 7گ
آمار1برای اقتصاد
برنامه ریزی اقتصادی
روش تحقیق 2گ
اندیشه اسلامی (2) 2گ
چهارشنبه 98/10/18

تجارت بين الملل4گ

آمار2 5گ
آمار2 برای اقتصاد
پژوهش عملیاتی 1گ

ارزیابی طرحهای اقتصادی3گ
فارسی 4گ

شنبه 98/10/21

اقتصاد بخش عمومي 1و2 4گ
اقتصاد خرد1
مهارتهای زندگی دانشجویی 7گ

اقتصاد كشاورزي 2گ

اقتصاد خرد 2 6گ
توسعه وسیاست کشاورزی

یکشنبه 98/10/22 اقتصاد ايران 2گ
مبانی جامعه شناسی
جامعه شناسی روستایی
اقتصاد توسعه 4گ
آشنایی با کامپیوتر
اصول حسابداری1 6گ
تفسير موضوعي نهج البلاغه2گ
اصول بيمه
مدیریت مزرعه
دوشنبه 98/10/23 اقتصاد منابع 3گ
حقوق تجارت 3
اقتصاد سنجي 3گ

مديريت مالي 1
آشنايي با دفاع مقدس 2گ

سه‌شنبه 98/10/24

حسابداری صنعتی1
اقتصاد شهری

بیمه اموال 1
بازاریابی محصولات کشاورزی
تاریخ وعقاید اقتصادی 2گ
اخلاق اسلامی وآیین زندگی 4گ
چهارشنبه 98/10/25

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی 4گ
حقوق بیمه

اصول حسابداری2
حسابداری شرکتها 2گ
زبان خارجه عمومی 4گ

دانش خانواده وجمعیت4گ
اصول ومبانی اقتصاد اسلامی4گ

                                                                                                                             اداره آموزش
                                                                                                                            98/07/29