• فرم ثبت نام کارگاه
ثبت‌نام کارگاه STATA
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر:
شماره دانشجویی:
شماره تلفن همراه:
کد ملی:
ارسال تصویر کارت دانشجویی:
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*