• چارت دروس

 


 چارت دروس مقطع دکتری

ردیف گروهدانلود فایل WORDدانلود فایل PDF
1 چارت درسي تمام گرایش‌های مقطع دكتري ورودي 95 به بعد         
2 چارت درسي دكتراي فلسفه اقتصاد اسلامي
3 چارت درسي دكتراي اقتصاد نفت و گاز

 چارت دروس مقطع کارشناسی‌ارشد

ردیف گروهدانلود فایل WORDدانلود فایل PDF
1 چارت درسي رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ریزی ورودي 96 به بعد           
2 چارت درسي اقتصاد تجارت الكترونيك ورودي 96 به بعد 
3   چارت درسي رشته اقتصاد اسلامي ورودي 96 به بعد
4 چارت درسي اقتصاد محیط‌زیست ورودي 96 به بعد
5 چارت درسي رشته علوم اقتصادي ورودي 96 به بعد
6 چارت درسي رشته اقتصاد انرژي ورودي 96 به بعد

 چارت دروس مقطع کارشناسی‌

ردیف گروهدانلود فایل WORDدانلود فایل PDF
1  سرفصل دروس کارشناسی برای تمام گروها          
2