• چارت دروس

 


 چارت دروس مقطع دکتری

ردیف گروهدانلود فایل WORDدانلود فایل PDF
1 چارت درسي تمام گرایش‌های مقطع دكتري ورودي 95 به بعد         
2 چارت درسي دكتراي فلسفه اقتصاد اسلامي
3 چارت درسي دكتراي اقتصاد نفت و گاز

 چارت دروس مقطع کارشناسی‌ارشد

ردیف گروهدانلود فایل WORDدانلود فایل PDF
1 چارت درسي رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ریزی ورودي 96 به بعد           
2 چارت درسي اقتصاد تجارت الكترونيك ورودي 96 به بعد 
3   چارت درسي رشته اقتصاد اسلامي ورودي 96 به بعد
4 چارت درسي اقتصاد محیط‌زیست ورودي 96 به بعد
5 چارت درسي رشته علوم اقتصادي ورودي 96 به بعد
6 جدول دروس تخصصی سرفصل وزارت علوم بازنگری شده و مصوب سال 1396

 چارت دروس مقطع کارشناسی‌

ردیف گروهدانلود فایل WORDدانلود فایل PDF
1  چارت درسی اقتصاد بازرگانی 
2  چارت درسی اقتصاد صنعتی
3  چارت درسی اقتصاد کشاورزی
4  چارت درسی اقتصاد نظری
5 دروس عمومی
6 دروس اختیاری
7  جدول دروس تخصصی سرفصل وزارت علوم بازنگری شده و مصوب سال 1396 
8  برنامه‌ پیشنهادی‌ اداره آموزش (ورودی‌های 1397 به بعد)