• اطلاعیه برگزاری جلسات

 

" «اطلاعيه جلسه دفاع نهايي از رساله دکتری  »"

بدينوسيله به اطلاع ميرساند : آقای مرتضی عبادی دکتری رشته اقتصاد اسلامی دفاع نهايي رساله خود را تحت عنوان :

« سنجش و تحلیل و عملکرد شبکه بانکی ایران ( با تأکید بر نقش تحریم های بانکی )»

برگزار مي‌نمايد.

استاد راهنماي پايان نامه :‌ آقای دکتر سید محمدرضا سید نورانی

استاد مشاور پايان نامه :‌ آقای دکتر امراله امینی

اعضاء هيأت داوران :‌ آقای دکتر محمد تقی تقوی فرد

 

زمان : چهارشنبه 07/02/ 99

ساعت : 11/30

آدرس : atu-thesis.iranlms.org/public

مکان : اتاق دفاع رساله دکتری شماره 1

پسورد اعضای جلسه 878787

ساعت: 11:30

 

دانشجويان محترم دانشكده اعم از دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌توانند در جلسه فوق شركت نمايند.

                                                                                                    اداره آموزش

                                                                                            واحد تحصیلات تكمیلی