• معاونین دانشکده

 

نام و نام خانوادگي: حمیدرضا ارباب

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: arbab@atu.ac.ir

شماره تماس:
88723165 

معاون تحصیلات تکمیلی و آموزشی

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: سمیه شاه‌حسینی

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: f.shahhosseini@atu.ac.ir 

شماره تماس: 88716520 معاون پژوهشی دانشکده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: جواد طاهرپور

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: taherpoor.j@atu.ac.ir

شماره تماس: 88723165 

معاون مالی و اداری دانشکده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي