• اخبار و اطلاعیه‌های پژوهشی

  همايش ملی مديريت و مهندسی تالاب‌ها

همايش ملی سياست­گذاری اجتماعی در ايران

  کنگره فاطمی وزارت علوم و تحقيقات و فناوری

 کنفرانس  فرصتها و محدوديتهاي سرمايه گذاري در حوزه صنعت خراسان جنوبي

 اولين همايش بحران درياچۀ نمک و پديدۀ گرد و غبار در حوزۀ مرکزی ايران

 تفاهم نامه همکاری وزارت نيرو و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

 همايش ملی و هفتمين همايش دانشجويی اقتصاد ايران

 فراخوان هفتمين جشنواره خدمت رساني

 مديريت ساماندهی و مهندسی بحران مشهد

 جلوگيري از دوباره کاري در ترجمه

 تشويق آثار دانشجويان و کارشناسان-دي ماه 95

 يازدهمين همايش ارزيابی کپفيت نظامهای دانشگاهی

 برگزاري اولين دوره جشنواره نوآوري کسب و کار خواجه نصير

 جذب نظرات دانشجويان جهت خروج از رکورد و رونق اقتصادی توسط نشريه اقتصاد و اجتماعی نگرش

 مقررات فرصت مطالعاتی

 اولين همايش ملی اقتصاد خلاق توسط دانشگاه آزاد اسلامی

 همايش ملي دانشگاه سبز