• آموزش


برنامه زمان‌بندي ثبت نام از پذيرفته‌شدگان مقطع کارشناسی سال ۹۹-۹۸

با عنایت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ مقطع کارشناسی از سوی سازمان سنجش؛ دستورالعمل و تقویم مراحل ثبت‌نام الکترونیکی، برنامه‌زمان‌بندی مراجعه حضوری تشکیل پرونده، لیست شماره‌های تماس و فرم مشخصات پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی به شرح ذیل اعلام گردید:

۱- دستور العمل و برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

2- فرم مشخصات پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

3- برنامه زمان بندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

زمان و ساعت مراجعه :

دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۱ رشته اقتصاد (دانشجویان دوره روزانه) ساعت 8/30 لغایت 13

سه‌شنبه مورخ ۹۸/۷/۲ رشته اقتصاد (دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)) ساعت 13 لغایت 15/30

4- شماره تماس واحدهای مربوطه دانشکده

اداره آموزش خانم سعادتی  ۸۸۷۱۴۸۶۸

امور دانشجویی آقای خان‌احمدلو ۸۸۵۵۴۹۰۲

امور مالی آقای آرخی   ۸۸۷۰۳۱۴۱

تاریخ درج خبر: 1398/06/28 - ساعت درج خبر: ٠٩:٤٣ - شماره خبر: ٩٧٠٩ - تعداد بازدید: 814


خروج