• آموزش


دعوت نیروی انتظامی از دانشجویان و استادان دانشگاه برای بازدید از مرکز 110 در هفته ناجا

تاریخ درج خبر: 1397/06/18 - ساعت درج خبر: ١٤:٣٥ - شماره خبر: ٦٧٨٧ - تعداد بازدید: 993


خروج