• آموزش


زمان برگزاری کارگاه پیشرفته STATA اعلام شد

دانشجویان محترمی که در کارگاه پیشرفته STATA ثبت نام کرده اند زمان برگزاری کارگاه در تاریخ های چهارشنبه 2و 9 خرداد و سه شنبه 8 خرداد از ساعت 14 الی 17 برگزار  خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1397/02/29 - ساعت درج خبر: ١١:٤٣ - شماره خبر: ٦١٧٢ - تعداد بازدید: 777


خروج