• آموزش


نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی

نظر به سیاست ارائه خدمات غیرحضوری به دانشجویان جهت پیشگیری از بیماری کرونا و لزوم ارسال مدارک پزشکی دانشجویان به صورت غیرحضوری به پزشک معتمد دانشگاه خواهشمند است دانشجویان جهت آگاهی از نحوه ارسال مدارک به فایل راهنمای ارسال مدارک مراجعه نمایند.
فایل راهنمای ارسال مدارک را دانلود کنید

     ‌                                                                              اداره آموزش                           

 

تاریخ درج خبر: 1399/10/22 - ساعت درج خبر: ٠٨:١٣ - شماره خبر: ١٤٠٧٠ - تعداد بازدید: 91


خروج