• آموزش


اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی آموزشی استادان

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم (نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ،)به صورت اینترنتی می‌باشد. مقتضی است دانشجویان محترم از تاریخ 99/10/23 لغایت 99/11/03 با مراجعه به سیستم آموزشی دانشگاه(گلستان)، نسبت به تکمیل پرسشنامه‌های ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 اقدام نموده و پس از تکمیل فرمهای مزبور، یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود نسبت به دریافت برنامه امتحانی خود اقدام نمایند. 

     ‌                                                            مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه                           

 

تاریخ درج خبر: 1399/10/22 - ساعت درج خبر: ٠٧:٥٧ - شماره خبر: ١٤٠٦٤ - تعداد بازدید: 119


خروج