• آموزش


ارسال غيرحضوري مدارک پزشکي دانشجويان از طريق اتوماسيون اداري

جناب آقای دکتر سعید غیاثی ندوشن مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه

سرکار خانم زینب‌ حبیب‌ ا...زاده‌ مدیر محترم خدمات آموزشی دانشگاه 

 

باسلام و احترام

نظر به راه اندازی ارسال گواهی و مدارک پزشکی دانشجویان به صورت غیرحضوری و الکترونیک خواهشمند است جهت جلوگیری از حضور دانشجویان و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ترتیبی اتخاذ گردد که کارشناسان محترم آموزش از تحویل مدارک به صورت فیزیکی و مکاتبات مربوطه خودداری نموده و صرفاً ارسال مدارک توسط خود دانشجو و به شرح ذیل انجام شود. از همکاری جنابعالی کمال تشکر را دارم.

1- سایت erp.atu.ac.ir 2

2- ورود به سامانه

3- کاربری : شماره دانشجویی و رمز : 1 تا 6 یا شماره دانشجویی

4- فرم های درخواست -گزینه سایر- فرم 13 مرکزبهداشت و درمان -ورود اطلاعات و الصاق مدارک پزشکی 

                                                                                                                                                                                                                                    دکترزهره حسینی

                                                                       سرپرست مرکز بهداشت و درمان دانشگاه   

تاریخ درج خبر: 1399/04/03 - ساعت درج خبر: ١٢:٠١ - شماره خبر: ١٢٣٢٧ - تعداد بازدید: 482


خروج