• خبر روز


فراخوان شرکت در مسابقه عکاسي SUN 2019

از آنجا که دانشگاه علامه طباطبائی از دانشگاه‌های عضو شبکه دانشگاه‌های راه ابریشم SUN است و دانشجویان این دانشگاه امکان شرکت در بخش رقابتی مسابقه عکاسی این نهاد را دارند ، بدین‌وسیله فراخوان شرکت در رقابت عکاسی SUN جهت اعلام آن به دانشجویان علاقه‌مند ، ارسال می‌شود. دانشجویان می‌توانند آثار خود را (حداکثر تا 5 عکس) تا خرداد ماه سال 1398به این نشانی نیز ایمیل نمایند.rose_fazli@yahoo.com 

 

تاریخ درج خبر: 1397/10/11 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٥ - شماره خبر: ٧٨٨٧ - تعداد بازدید: 191


خروج