• خبر روز


آشنایی با کتابخانه دانشکده اقتصاد برای دانشجویان نو ورود

تور آشنایی با کتابخانه دانشکده اقتصاد برای دانشجویان نو ورود کلاس جناب آقای دکتر داوود دانش جعفری در تاریخ ۹۷/۶/۲۲در محل کتابخانه برگزار شد.

تاریخ درج خبر: 1397/07/23 - ساعت درج خبر: ١٠:٠٢ - شماره خبر: ٧١٠٠ - تعداد بازدید: 247


خروج