• خبر روز


مراسم آشنایی دانشجویان نو ورود سال تحصیلی 98-97 با کتابخانه دانشکده

اولین تور آشنایی با کتابخانه دانشکده اقتصاد برای دانشجویان نو ورود کلاس جناب آقای دکتر عبدالرسول قاسمی در تاریخ ۹۷/۶/۱۴ در محل کتابخانه برگزار شد.

تاریخ درج خبر: 1397/07/15 - ساعت درج خبر: ٠٩:٣٢ - شماره خبر: ٦٩٩٢ - تعداد بازدید: 392


خروج